Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

  • Просмотров 7614
  • Скачиваний 63
  • Размер файла 51
    Кб

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………. Розділ 1. Поняття та ознаки погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу……………………………………………………… 1.1. Поняття та ознаки злочинного насильства …………………………. 1.2. Протиправне застосування фізичної сили ……………………….. 1.3. Можливі наслідки насильства проти правоохоронців………….Розділ 2. Погроза або насильство щодо працівника

правоохоронного органу 2.1. Об’єкти погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу 2.2. Об’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу 2.3. Суб ’єкт погроз иабо насильства щодо працівника правоохоронного органу 2.4. Суб’єктивна сторона погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу 2.5. Відмежування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу

від суміжних злочинів 2.6 .Проблеми кваліфікації погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми. На початку 90-х років надзвичайно гострою постала проблема правової охорони працівника правоохоронного органу. Не в останню чергу це пов’язується зі зростанням кількості насильницьких злочинів, що вчинялися проти працівників правоохоронних органів або

їхніх близьких родичів саме у зв’язку з виконанням цими працівниками своїх службових обов’язків. Зрозуміло, що в процесі забезпечення правової охорони правоохоронної діяльності, провідна роль повинна відводитися її кримінально-правовому захисту. Очевидним у даному контексті є існування в системі Особливої частини КК України норми, що передбачає кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника

правоохоронного органу – це, відповідно, ст. 345 Кодексу. Зважаючи на те, що при виявленні конкретного злочину ми в першу чергу зустрічаємо його зовнішній прояв, тобто об’єктивну сторону, природно, що даний елемент досліджуваного складу злочину не міг залишитися поза нашою увагою Актуальність досліджуваної проблематики полягає в потребі практичного застосування наведеної вище норми КК України органами дізнання, досудового