Подготовка к экзамену по МИ

  • Просмотров 2667
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 143
    Кб

Підготовка до іспиту з міжнародної інформації Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин. Критерії глобалізації. 2 Теорія інформаційної цивілізації. Загальні положення. 3 Основні поняття міжнародної інформації 4 Джерела інформації 6 Джерела дезінформації 8 Джерела інформації по фірмах 8 Інформаційна безпека в сучасному світі 10 Проблема безпеки банківської інформації 13 Промисловий шпіонаж. 16

Інформаційні загрози 16 Інформаційна діяльність дипломатичних представництв в країні перебування 18 Інформаційне забезпечення візитів 19 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності торгівельно-економічних місій 19 Технології public relations (PR) в зовнішній політиці. 20 Імідж держави та політичного лідера, Фірми. Проведення ПР кампанії. Використання реклами для створення іміджу 22 Розвиток електронного ринку інформаційних послуг.

23 Електронна комерція, як система інформаційного маркетингу 24 Програма створення ВТЦ і джерела їх фінінсування 25 Інформаційна стратегія ЄС у галузі комунікацій. Європа і глобальне інформацінйе суспільство 26 Програма «Шлях Європи до Інформаційного Суспільства. План Дій» (Europe’s Way to the Information Society. An Action Plan) 27 Програма «Європейське Інформаційне Суспільство у Дії» (The 28 European Information Society in Action) 28 Характеристика Європейської конвенції

про транскордонне телебачення 28 Проблема негативного впливу нових комунікаційних технологій на соціальні права людини: погляд Європейського суспільства 30 Міжнародна політика Ради Європи в галузі комунікації. (аналіз 1-5-ої нарад Комітету Міністрів РЄ з політики ЗМІ) 31 Національна участь у програмах ЄС. Програми залучення учасників в електронну комерцію 32 Esprit 34 Темпус (Программа транс европейского сотрудничества в сфере

высшего образования) 35 Концепція інформаційної політики України. Міжнародна стратегія та національна специфіка 36 Концепція побудови єдиного інформаційного простору СНД. Позиції держав-учасниць і підходи авторів концепції. 40 ТНК 41 Інформаціна політика ООН. Діяльність департаменту економічної і соціальної інформації 42 Характеристика 4-ї Великої Програми ЮНЕСКО 44 Регіональна інформаційна політика ЮНЕСКО (за документами 1989-1995