Пінская шляхта — страница 2

  • Просмотров 297
  • Скачиваний 4
  • Размер файла 15
    Кб

<P>&nbsp;&nbsp; Кручкоў пытаецца ў Марысі, ці кахае яна Грышку Ліпскага. Дзяўчына сарамліва адказвае і просіць прыстава скончыць "дзела няшчаснае паміж нашымі бацькамі не пасудоваму, а па хрысціянскаму абычаю: пагадзіце іх з сабою, - няхай больш не індычацца, ды прымусьце, каб яны нас з Грышкам злучылі". Кручкоў абяцае ўсё зрабіць як трэба і загадвае дзесяцкаму клікаць шляхту на суд, перад гэтым асцярожна спакаваць у

фурманку іх падарункі.</P> <P>З'ява 9 </P> <P>&nbsp;&nbsp; ... Кручкоў. Тише! (Куліна са страху адыходзіць ад стала ды хаваецца за мужа; Кручкоў, трымаючы паперу, устае ды, не пазіраючы на шляхту, гаворыць.) По указу Пинского земского суда от 23 мая сего года за № 2312 прибыл я в околицу для расследования уголовного дела о побоях, нанесенных Тихоном Протосовицким Ивану Тюхаю-Липскому... Ліпскі, маеш сведкаў?<BR>&nbsp;&nbsp; Ліпскі.

Маю, найяснейшая карона.<BR>&nbsp;&nbsp; Кручкоў. Пусть выступят вперед! (Трое шляхтаў выходзяць наперад.) Пратасавіцкі, за што ты яго біў?<BR>&nbsp;&nbsp; Ціхон. Дык ён жа назваў мяне мужыком, - хрэн яму ў вочы!<BR>&nbsp;&nbsp; Кручкоў. Маеш сведкаў?<BR>&nbsp;&nbsp; Ціхон. Маю, Куторгу.<BR>&nbsp;&nbsp; Кручкоў. Яго няможна ставіць, - ён пад судом (Абярнуушыся да сведкаў Ліпскага.) Вы бачылі, як Пратасавіцкі біў

Ліпскага?<BR>&nbsp;&nbsp; Тры сведкі. (Боязна кланяючыся.) Бачылі, найяснейшая карона!<BR>&nbsp;&nbsp; Кручкоў. (Абярнуўшыся да іншай шляхты.) А вы бачылі?<BR>&nbsp;&nbsp; Усе іншыя. Не, не бачылі, найяснейшая карона!<BR>&nbsp;&nbsp; Кручкоу. Ну, дык добра! Следство кончано, цяпер будзе суд, а науперад: по указу всемилостивейшей государыни Елисаветы Петровны 49 апреля 1893 года и всемилостивейшей Екатерины Великой от 23 сентября 1903

года, а равномерно в смысле Статута литовского раздела 8-го, параграфа 193-го, коим назначается в пользу суда от тяжущихся гривны. Обжалованный Протасовицкий имеет зараз же уплотить пошлин 20, прогонных 16 и на канцелярию 10 рублев. Жалующийся Липский в половине того, сведкі, каторые бачылі драку, а не баранілі, - по 9-ці рублев, а вся прочая шляхта, што не бачыла дракі, за тое, што не бачыла, - па 3-ры рублі. Плаціце!..<BR>&nbsp;&nbsp; Па

дэкрэту Пратасавіцкаму і Ліпскаму, шляхце, якая бачыла бойку і не бараніла, якая не бачыла і таму не магла бараніць, назначалася пакаранне розгамі і грашовы штраф.<BR>&nbsp;&nbsp; Шляхта адкупляецца ад ганебнага пакарання. Кручкоў прымушае памірыцца Ліпскага з Пратасавіцкім і зрабіць заручыны Грышкі з Марысяй. Загадвае прывесці Куторгу. </P> <P>З'ява 10 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Куторга даведваецца, што Марыся і Грышка заручаны,