Пінская шляхта

  • Просмотров 287
  • Скачиваний 4
  • Размер файла 15
    Кб

<P>Асобы:<BR>Кручкоў — станавы прыстаў.<BR>Пісулькін — яго пісарчук.<BR>Ціхон Пратасавіцкі.<BR>Куліна — яго жонка.<BR>Марыся — іх дачка.<BR>Іван Цюхай — Ліпекі.<BR>Грышка — яго сын.<BR>Цімох Альпенскі.<BR>Базыль Статкевіч.<BR>Харытон Куторга.<BR>цінская ваколічная шляхта</P> <P>&nbsp;&nbsp; Падзеі адбываюцца ў глушы Пінскага павета. Сцэна паказвае шляхецкую ваколіцу. Гаспадарскія будынкі раздзелены

садамі. З боку сцэны - хата заможнага гаспадара; пры ёй - лаўка.</P> <P>З'ява 1 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Марыся сядзіць на лаўцы, прадзе і спявае пра каханне. Потым расказвае, што яе і Грышкавы бацькі пабіліся за шляхецтва і не дазваляюць ім жаніцца. Сёння павінен адбыцца суд, маладыя збіраюцца кінуцца станавому прыставу ў ногі, каб ён памірыў іх бацькоў. </P> <P>З'ява 2 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Грышка паведамляе любай дзяўчыне, што

зранку з'ездзіў "да месца, кінуўся ў ногі асэсару і прасіў, каб ён узяў нас пад сваю апеку". Ездзіў не з голымі рукамі, а з "гасцінчыкамі", і найяснейшая карона абяцаў зрабіць маладым вяселле. </P> <P>З'ява 3 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Ціхон Пратасавіцкі заспеў дачку з Грышкам. Кліча жонку Куліну. Сварыцца на Марысю і яе жаніха. Грышка заяўляе, што ўсё роўна Марыся будзе яго.</P> <P>З'ява 4 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Куторга

абяцае Пратасавіцкаму выступіць на судзе сведкам, што біўся Ліпскі, а Пратасавіцкі толькі бараніўся, калі бацька і маці ўгавораць Марысю выйсці за яго замуж. </P> <P>З'ява 5 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Куторга, размаўляючы сам з сабой, узважвае усе плюсы і мінусы свайго становішча, калі займее маладую прыгожую жонку. </P> <P>З'ява 6 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Куторга прызнаецца Марысі ў каханні. Гаворыць дзяўчыне кампліменты і цалуе

ручкі. Марыся на заляцанні старога шляхціца гаворыць, што думае толькі пра Грышку. Куторга пагражае Марысі, калі яна не пойдзе за яго, то будзе сведчыць супраць Пратасавіцкага, Марысінага бацькі. Хваліцца, што дакажа асэсару так, як яму трэба. </P> <P>З'ява 7 </P> <P>&nbsp;&nbsp; Пахвальбу Куторгі чуюць Кручкоў і Пісулькін. Кручкоў за згоду "крыва прысягнуць" загадвае арыштаваць Куторгу. </P> <P>З'ява 8 </P>