Платіжний баланс як показник міжнародної економічної діяльності

  • Просмотров 812
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 282
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ ІМЕНІ М. ТУГАН-БАРАНОВЬКОГО Кафедра МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» НА ТЕМУ: «ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ЯК ПОКАЗНИК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Студентка Антонова Г. А. Керівник асистент Група МЕ-07-А Білозубенко В. С. ____________ (підпис) Донецьк – 2010 ЗМІСТ стр. ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ 1.1. Економічна сутність платіжного балансу та принципи його побудови; 1.2. Структура платіжного балансу та характеристика основних його статей; 1.3. Особливості адміністрування платіжного балансу; РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАТІЖНИХ БАЛАНСІВ КРАЇН 2.1. Аналіз платіжного балансу України за 2009 рік; 2.2. Аналіз платіжного балансу Росії за 2009 рік; 2.3. Вплив зовнішньоторговельних зв’язків України з Росією на

стан їх платіжного балансу; РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ВРІВНОВАЖЕННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ 3.1. Проблеми врівноваження платіжного балансу та методи їх подолання; 3.2. Основні напрями покращення платіжного балансу України та пропозиції щодо їх удосконалення. ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Зовнішньоторговельна діяльність країни обчислюється у вигляді платіжного балансу. Економічне призначення платіжного балансу

полягає в тому, щоб у лаконічній формі відбивати стан міжнародних економічних відносин даної країни з її закордонними партнерами, являючись індикатором для вибору кредитно-грошової, валютної, бюджетно-податкової, зовнішньоторговельної політики і управління державною заборгованістю. Актуальність даної теми пов’язана з тим, що нашу країну та весь світ охопила економічна криза, яка негативно позначилася на економічній

діяльності і безпосередньо призвела до зменшення попиту та цін на послуги та товари виробництва, а також зменшення фізичного обсягу товарів та послуг. Тому в даний час для України є необхідним визначити свою позицію та напрям оптимізація платіжного балансу країни для того, щоб поліпшити умови функціонування економіки в цілому, оптимізувати міжнародну економічну діяльність загалом та її окремих компонентів. Практично всі