Планування формування та використання валового доходу та прибутку підприємства

  • Просмотров 434
  • Скачиваний 6
  • Размер файла 66
    Кб

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет Економічний Кафедра організації виробництва і ЗЕД підприємств АПК КУРСОВА РОБОТА На тему: Планування формування та використання валового доходу та прибутку підприємства На прикладі ПАФ « Єрчики » с. Єрчики Попільнянського району Житомирської області. Реєстр.№________________ Дата____________________ Роботу виконав: Павленко Максим

Васильович Студент 4 курсу 5 групи Економічного факультету Керівник практики: __________________________________ Біла Церква 2010 Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації управління прибутком на підприємстві 4 1.1 Економічна сутність прибутку та його взаємозв’язок із рентабельністю 4 1.2 Фінансове планування як елемент системи управління прибутком на підприємстві 7 Розділ ІІ. Організаційно-економічна характеристика об’єкта

дослідження 2.1. Організаційно - правові основи функціонування підприємства 2.2 Основні результати соціально-економічного розвитку під­приємства. 2.3 Побудова та функціонування системи управління підприємством. 2.4. Система планів підприємства, методика і процедура їх розробки 2.5 Нормування, організація і оплата праці в підприємстві. Розділ ІІІ. Рекомендації щодо створення комплексної методики управління прибутком на

підприємстві Вступ Список літератури Вступ В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути якщо не до одержання максимального прибутку, то принаймні до того обсягу прибутку, що дозволяв би йому не тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту своїх товарів і надання послуг, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. В остаточному підсумку це припускає знання джерел

формування прибутку і методів по кращому їхньому використанню, а отже потребує від керівництва підприємствам мати довгострокову стратегію щодо управління прибутком підприємства. Таким чином, основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей процесу управління прибутком на одному із діючих вітчизняних підприємств. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути