Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв язків

  • Просмотров 467
  • Скачиваний 14
  • Размер файла 141
    Кб

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АРТЕМЕНКО Віктор Олександрович УДК 332.122 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ РЕГІОНУ Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Луганській філії

Інституту економіко-правових досліджень НАН України у відділі регіональних проблем розвитку зовнішньоекономічних зв’язків (м. Луганськ). Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Кліяненко Борис Терентійович, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, директор (м. Луганськ) Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Третяк Вікторія Вікторівна, Східноукраїнський

національний університет ім. Володимира Даля МОН України, професор кафедри міжнародної економіки (м. Луганськ) кандидат економічних наук, доцент Семенова Тетяна Валентинівна, Донецький державний університет управління МОН України, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (м. Донецьк) Захист відбудеться “14” березня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті

економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77. Автореферат розісланий “13” лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради М.Г. Слоква ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Розширення економічної

самостійності регіонів в ринкових умовах викликає необхідність позиціонування кожного з них в економічному просторі, в тому числі і у зовнішніх зв’язках. Нажаль основний недолік сучасного управління полягає у тому, що процеси реалізації економічних реформ і прийняття відповідних рішень відірвані від регіонів – суб’єктів зовнішньоекономічних зв’язків. Відсутність системної державної регіональної політики, збереження