Підготовка до ЗНО - українська мова — страница 8

  • Просмотров 20691
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 208
    Кб

життєвий, хворостняк; з'являється, воджу, ящірка; ялтинський, ніччю, щільно; люблю, дзвякає, тьмяніє; щабель, діяння, контрастний. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка: заїжджати, щирість, їстоньки; дзвонити, п'ятниць, український; йодистий, з'єднування, сьогодення; підйомний, щебечуть, джміль; висаджують, зозулястий, перемивають. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка: сіється, всюди, приладдя; раджу,

загін, зоря; щирість, шістсот, пейзаж; їдуть, пряжа, осяяння; єдність, шістдесят, вищість. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і букв: відзвук, їжак, ячмінь, здоров'я; джміль, щирість, п'ять, вугілля; земля, райдуга, європеєць, порядок; щавель, ательє, лічба, боєць; сон, якийсь, подорожжю, заєць. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі: джерельний, ґазда, в'юнець, гриб; жанр, забіг, лід,

джміль; коледж, регіон, неділя, мова; добро, лимон, рейс, недорогий; медаль, мармур, рельєф, немовля. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі: фікус, папуга, цукати, тьохкати; капуста, пакетик, сахатися, ціпочок; ситечко, тапочки, пайок, часопис; тактика, пощастити, сестриця, цяточка; сипучість, частка, пакуночок, точиться. Позначте рядок, у якому в усіх словах фонетична транскрипція відображає нормативну

вимову: кожух [коужу;х]; левада [лева;да]; приносить [приено;сиет′]; походжає [походжа;йе]; голубка [гоулу;бка]; свято [с′в’а;то]; промінчик [пром’і;н′чиек]; земля [зеимл′а;]; кишеня [киеше;н′а]; зозуля [зозу;л′а]. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку: розсипати [рос:ъпати], здається [здаййт'с'а]; знайомишся [знайумис':а], медвяний [меидвйбний]; бджілка [бджнлка], неси [несъ]; ллється [л':йц':а], істотні [істут'н'і];

миліше [миелнше], дзвін [дзв’ін]. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку: джміль [джміл′], щастя [шчбс′т′а]; займаєшся [займбйеис′:а], свято [свйбто]; джерело [джеиреилу], вокзал [воґзбл]; колеться [ко;леи т′с′а], виллю [въл′:у]; висока [вие сука], дзеркало [дзйркало]. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку: віддати [в’ід:бти], пишеться [пъшеит'с'а]; вмиваєшся [вмиевбйеис':а], боротьба [борот'бб];

сиджу[сиеджэ], річці [р'нц':і]; легко [лйгко], підземний [підзймний]; безіменний [беизімйн:ий], дзеркало [дзйркало]. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі: дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо; спина, виразно, завдання, попереду; предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий; кропива, приязнь, горошина, каталог. Позначте рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається уподібнення приголосних звуків: зсипати,