Підготовка до ЗНО - українська мова — страница 7

  • Просмотров 20648
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 208
    Кб

підв..язати; невід..ємний, розм...якнути, медв..яний, від..їжджати; верб..я, краков..як, кіновар..ю, з..юрбитися. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом: м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити; в..язати, моркв..яний, комп..ютер, кур..єр; дит..ясла, пів..ящика, верф..ю, ін..єкція; пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал; пів..юрти, дзв..якнути, зв..язок, кров..ю; солов..ї, тьм..яно, кон..юнктивіт, грав..юра; Є черв..як, В..ячеслав,

круп..яний, між..ярусний. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних, позначене на письмі двома літерами: від..звеніти, зав..ишки, лисич..ин, вікон..иця; дозвіл..я, клятвен..ий, непід..атливий, спец..ех; конюшин..ий, контр..озвідка, розкіш..ю, неоціне;н..ий; повоєн..ий, пів..ідра, дореформен..ий, звід..аля; гілляч..я, кін..ота, затиш..я, вил..ємо; жасмин..ий, індичен..я, гарбузин..я, невгамон..ий. Позначте рядки, у яких усі

слова пишуться з подвоєними літерами: зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий; страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити; довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий; жит..єдайний, бов..аніти, роздоріж..я, Він..ич..ина; узвиш..я, стат..ей, роз..броїти, суд..ів; ріл..я, узбіч..я, проніс..я, відкрит..ів; Є старан..о, воз..'єднання, віддан..ий, прикордон..ий. Позначте рядки, у яких у всіх словах іншомовного походження пишеться буква и:

д..спетчер, безпр..цидентний, ват..канський, сент..ментальний; ш..лінг, конс..стенція, ід..лічний, ш..ллерівський; пер..ферія, д..вертисмент, ц..тадель, дискр..мінація; кар..катура, брав..симо, маркет..нг, серт..фікат; форт..симо, інц..дент, пр..оритет, д..лема; парт..тура, д..летант, Алж..р, реж..сер. Фонетика. Графіка. Орфоепія Завдання з вибором однієї правильної відповіді Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом: досвід, дослід,

духовний, духмяний; серійний, серце, серпень, сестричка; тьохнути, тюль, тюльпан, тяжіння; легенда, лист, ліцей, лікар. Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом: легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство; лотерея, лоцман, лупнути, лупа; лижник, лимонка, листоноша, ліворуч; лісовий, лимонний, листування, лісник. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і букв: боєць, вищість, зраджений, відсіювання;

євробачення, воїнський, італієць, розжувати; подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний; гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння; виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і букв: відзвук, ячмінь, їжак, здоров'я; джміль, щирість, п'ять, вугілля; щавель, ательє, лічба, рядок; земля, райдуга, європеєць, порядок. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка: заєць,