Підготовка до ЗНО - українська мова — страница 6

  • Просмотров 20602
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 208
    Кб

не/збудований; трохи не/дочуваючи; не/перевірений мною текст; не/можна передбачити; не/чуваний успіх; нічому не/навчено; не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/потрібно поспішати. Позначте рядок, у якому всі слова з НЕ потрібно писати РАЗОМ: не/можливо визначити; не/спростований факт; не/високе дерево;0 не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво; не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання;

не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники з НЕ пишуться РАЗОМ: не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв'язана задача; не/прочитана книга; хата ще не/побілена; стіни не/фарбовані, а лаковані; не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина; не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик. Завдання з вибором кількох правильних

відповідей (3) Позначте рядки, у яких у всіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі: шелес..нути, безжаліс..но, невіс..ці, влас..ний; ціліс..ний, безкорис..ливий, хворос..няк, беззахис..но; мес..ник, безпристрас..но, безвиїз..но, чес..ний; гус..нути, двоміс..ний, облес..ливість, доблес..но; благовіс..ний, мас..ниця, жаліс..ний, наперс..ний; наміс..ник, інтеліген..ський, совіс..ливий, піс..ний. Позначте рядки, у яких в усіх словах

спрощення в групах приголосних позначається на письмі: піз..ній, гіган..cький, безсовіс..ний, балас..ний; цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний; заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий; тиж..невий, пристрас..ний, чес..но, міжоблас..ний; волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, капос..ний; зап'яс..ний, очис..ний, захис..ник, буревіс..ник; Є звіс..но, блис..нути, пес..ливий, щас..ливий. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з м’яким

знаком: крад..кома, ослін..чик, виріз..блений, мал..ва; волос..кий, дівчинон..ці, зац..вірінькати, воєначал..ник; ган..бити, ковал..ський, лос..йон, вигул..кнути; єреванс..кий, гет..манщина, віл..ха, нян..читися; консул..ський, буд...те, вит..охкувати, задзелен..чати; груз..кий, черешен..ці, рибал..ство, перелаз..мо. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться без м’якого знака: Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці; землян..ці, яблун..ці, ремін..чик,

емул..сія; буквар.., ін..ший, куз..ня, чотир..ма; тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці; сопіл..ці, домен..щик, степ.., удар..те; ад..ютант, ковз..кий, україн..ський, кан..йон; Є ц..вях, наріж..те, різ..бяр, бояз..кість. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом: пів..яблука, горохв..яник, зарум..янитися, дріб..язковий; вольтер..янець, напів..ява, відв..язати, круп..яний; вм..ятина, верф..яний, люб..язний, варшав..янка; в..юнкий, духм..яний, торф..яний,