Підготовка до ЗНО - українська мова — страница 4

  • Просмотров 20652
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 208
    Кб

чергування в групах приголосних: Париж, калмик; Гаага, Виборг; Буг, Чорнухи; Цюрих, казах; Іртиш, чех. Позначте, у якому рядку від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк-: Золотоноша, молодець, студент, Буг; Волга, товариш, турист, черкес; Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог; француз, ремісник, турок, брат. Позначте рядок, у якому виділене слово слід писати з малої літери: Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого

зачерпнуть! Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються (Ш, ш)евченківські читання. Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив. Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла. Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного

походження пишуться з буквою и: Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон; вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей; д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний; пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика. Через дефіс пишуться всі слова в рядку: генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер; південно/бережний, південно/східний, північно/західний; військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний; ясно/зелений,

ясно/окий, ясно/золотистий; вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс: договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний; медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний; житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, лірико/драматичний; молочно/білий, науково/експериментальний,

загально/господарський, організаційно/методичний; мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий, електронно/оптичний. Позначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться через дефіс: сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий; сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний; гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний; суспільно/політичний,

високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом: аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь; де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому; де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим; що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку: по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так; з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи; мало/помалу, віч/на/віч,