Підготовка до ЗНО - українська мова — страница 2

  • Просмотров 20710
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 208
    Кб

..фотографувати; ..плетений, ..питати, ..шити; ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний; ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних,що позначається на письмі: волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний; цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний; тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний; очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський.

Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі: балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний; зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник; заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий; безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком: кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я; власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо; павіл..йон,

дон..чин, с..огодні, прос..ба; їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин. М'який знак пишеться в усіх словах рядка: рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці; зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити; вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати; кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний; консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома. М'який знак пишеться в усіх словах рядка: брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити;

кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний; різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити; павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський; устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться без м'якого знака: тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці; землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія; буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма; Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці. М'який знак не пишеться

в усіх словах рядка: міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший; Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина; безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю; ін..ший, жен..шень, спіл..чанський; Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом: В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний; верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний; зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний; двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати. Позначте, у якому рядку всі

слова пишуться з апострофом: м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити; кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний; солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра; пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами: А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я; Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я; В л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати; Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю,