Підготовка до ЗНО - українська мова

  • Просмотров 20341
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 208
    Кб

Фонетика @page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.18in; margin-right: 0.59in; margin-top: 0.79in; margin-bottom: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-size: 12pt; so-language: uk-UA } p.cjk { font-size: 12pt } p.ctl { font-size: 12pt } ЧАСТИНА 1 Орфографія Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Літеру е треба писати в усіх словах рядка: А випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище; Б книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити; В ож..ледь, сив..на, замер..хтіти,

л..вада; Г випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати; Д сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти. 2. Літеру е треба писати в усіх словах рядка: ст..хати, ст..повий, квіт..нь; зал..вати, майст..р, леб..диний; пригв..нтити, чер..да, шел..стіти; ос..литися, к..шеня, л..дацюга; д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати. Літеру е треба писати в усіх словах рядка: б..нтежити, вер..тено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во; благоч..стивий, ластов..ня, запром..нитися,

блюд..чко, дал..на; долон..чка, сут..ніти, зат..сатися, дуж..чка, закор..нілий; л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, кр..нделик, мен..джер; удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений. Позначте рядок, у якому в усіх іменниках потрібно писати букву е: мар..во, кринич..нька, мереж..во, сит..чко; намист..чко, пр..зидент, вогн..чок, пр..м'єра; горл..чко, хвил..чка, пр..стол, любит..ль; горл..чка, служит..ль, стеж..чка, д..віз. Позначте рядок, у якому в усіх словах

потрібно писати літеру и: бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця; вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь; п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця; зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина; нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ: джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний; (г, ґ)рунтець, мамали(г, ґ)а, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда; (г, ґ)анок, (г, г)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава; джи(г, ґ)іт, (г,

ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул; (г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ: (г, ґ)ероїчний, (г, ґ)удзик, (г, ґ)остинець, (г, ґ)воздика; (г, ґ)рунтець, (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда; (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий, (г, ґ)араж; (г, ґ)азета, (г, ґ)ерб, (г, ґ)ектар, (г, ґ)уцул. Літеру с треба писати в усіх словах рядка: бе..коштовний, ..казати, ..керований; ..формувати, пере..кочити,