Патрыятычная лірыка ў паслярывалюцыйнай творчасці Янкі Купалы — страница 2

  • Просмотров 235
  • Скачиваний 4
  • Размер файла 14
    Кб

паэтам палітычных догм савецкай улады. Купала не крывіць душой, а творча адлюстроў-вае жыццё ва ўсёй складанасці і супярэчлівасці. Аўтар паважае свой талент і свайго чытача. Ён праўдзіва выражае свае думкі і пачуцці, нават калі яны не супадаюць з афіцыйнымі поглядамі, застаецца верным праўдзе жыцця.