Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

  • Просмотров 2909
  • Скачиваний 66
  • Размер файла 76
    Кб

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte Grāmatvedības un finansu katedra Ināra Rāviņa Referāts FINASĒS UN KREDĪTĀ A/S «PAREX BANKA» DARBĪBAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANALĪZE Darba autors Ināra Rāviņa Ekonomikas fakultātes Nepilna laika studiju Grāmatvedības un finansu specialitātes 2.kursa studente matrikulas № 0138464 Darba vadītājs pasniedzēja Mārīte Lazdiņa JĒKABPILS, 2002 Saturs IEVADS 3 1. PAREKSS BANKAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI 5 1.1 Kartes 5 1.2 Komunālie un abonentu maksājumi 6 2. KREDĪTI A/S «PAREX BANKA» 7 2.1 Kredīts, tā būtība, formas, veidi 7 2.1.1 Kredīti uzņēmumiem 8 2.1.2 Kredīti privātpersonām 8 2.1.3 Līzings automašīnu un citu transportlīdzekļu iegādei 9 2.1.4 Ātrākais hipokredīts

privātpersonām 9 3. A/S «PAREX BANKA» VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRGŪ 10 4. KREDĪTS A/S «LATVIJAS KRĀJBANKA» 13 5. KREDĪTS A/S «BALTIJAS TRANZĪTU BANKA» 15 SECINĀJUMI 17 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 18 PIELIKUMI 19 PIELIKUMU SATURS. 20 IEVADS Parekss banka tika dibināta 1992.gadā. Jau 2001.gadā Parekss banka un Parekss grupa kopumā ne tikai sasniedza ienesīguma rekordu, bet arī sasniedza teicamus darbības rādītājus plašā piedāvāto pakalpojumu spektrā, pierādot sevi kā neapstrīdamu līderi Latvijas finansu sektorā. [7.,3] Parekss banka ir viena no lielākajiem kreditoriem ne tikai Latvijā, bet aktīvi darbojas arī Lietuvā un Igaunijā. Jau 1994.gadā Parekss bankā tika izveidota Kreditēšanas daļa, kurā tajā laikā strādāja 4

cilvēki, bet 1995.gadā tika izveidota Līzinga daļa. 1997.gadā banka piedalījās Parekss Līzings (Latvijā) un Parex Lizingas (Lietuvā) dibināšanā, tika izveidota kreditēšanas nodaļa Parekss bankas filiālē Citadele. Parekss grupa sastāv no: Parekss bankas grupas; Parekss apdrošināšanas grupas (Parekss apdrošināšanas kompānija un Baltic Polis Lietuvā). Savukārt Parekss bankas grupā ietilpst: Parekss banka; Parekss atklātais pensiju fonds; Parekss Brokeru sistēma; Parex Asset Management; Parekss ieguldījumu sabiedrība; Parekss Līzings; Parex Lizingas (Lietuva); Parex Bankas (Lietuva). Savā darbā apskatīšu tikai vienu mazu daļu no Parekss grupas, t.i., Parekss bankas darbību, pakalpojumu klāstu un kredītlīniju. Jēdzienu interpretācija:

Debetkarte – ir karte, kas ļauj izmantot tikai tos līdzekļus, kas iemaksāti kartes kontā. Kredītkarte dod iespēju izmantot ne tikai paša iemaksātos līdzekļus kartes kontā, bet arī līdzekļus bankas piešķirtā kredītlimita ietvaros. Īstā kredītkarte – latu kredītkarte, kas domāta norēķiniem Latvijā un visā pasaulē. Kredītiestāde ir uzņēmējsabiedrība, kas dibināta, lai pieņemtu noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus no neierobežota klientu loka un savā vārdā izsniegtu kredītus un sniegtu citus finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)]. Kredītiestādes Latvijā savu darbu var uzsākt tikai pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izsniegtas licences saņemšanas un reģistrācijas. Kredītiestāžu pienākums ir garantēt savu

klientu un korespondentkontu noguldījumu un operāciju noslēpumu.[4.,45] Kredīts – atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)] Overdrafts – brīvi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas grafika, bet ar izmantošanas termiņu līdz 12 mēnešiem. Vai arī iepriekš saskaņota kredītlīnija jeb aizņēmuma tiesības, kuras klients var izmantot, veicot maksājumus vai veicot izmaksas no sava norēķinu konta. [1.,10] Kredītlīnija – bankas atbalsts, kas ļaus ātri iegūt nepieciešamos līdzekļus. Noguldījums – naudas līdzekļu