Открытые горные работы — страница 9

  • Просмотров 7869
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

цехами, називається земельним відводом. Площа земельного відводу в 5-10 разів перевищує площа кар'єру й досягає 10-15 тис.га й більше. Головними параметрами кар'єру є обсяг гірської маси, кінцева глибина, розміри по підошві, кути укосів бортів, запаси корисної копалини, обсяг розкриву й розміри на рівні денної поверхні. 1. Обсяг гірської маси в контурах кар'єру, що характеризує масштаб гірських робіт, визначається по формулі: S – площа

підошви кар'єру (S = Lд∙ Bд = 1000*4700= 4700000), м2; Hк – глибина кар'єру, м; β – кут укосу борта (β = 42,5о); Р – периметр кар'єру (P = 2∙ (Lд + Bд) = 2∙ 5700 = 11400), м. 2. При розробці пологих і горизонтальних родовищ кінцева глибина кар'єру визначається оцінкою ґрунту шару корисної копалини або сумою потужностей розкриву hв і корисної копалини hп.і: 3. Кути укосів бортів кар'єру на момент погашення гірських робіт визначаються конструкцією бортів й

умовами стійкої рівноваги його порід, що складають. У конструктивному відношенні борта кар'єру можуть включати укоси уступів, запобіжні й транспортні берми, підстави капітальних траншів. Кут укосу борта кар'єру в нашому випадку β = 35о. 4. Запасами корисної копалини визначаються можливий масштаб видобутку, строк існування кар'єру й економічних показників розробки. Запаси корисної копалини, розведені в контурах родовища,

називаються геологічними. Геологічні запаси корисної копалини по їхньому народногосподарському значенню розділяються на балансові й за балансові. Балансовими називаються запаси, що задовольняють вимогам кондицій. Їхня розробка тепер економічно доцільна. Забалансованими називаються запаси, розробка яких тепер економічно недоцільна внаслідок малої кількості, малої потужності покладу, складних умов експлуатації й ін. Обсяг

запасів розкривних порід у контурах кар'єру: Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 14 ОК – 15.442100.000 – 16КП Обсяг запасів корисної копалини в контурах кар'єру: Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 15 ОК – 15.442100.000 – 16КП 5. Промислові запаси - це частина балансових запасів, що підлягає витягу з надр за час існування кар'єру. Промислові запаси кар'єру визначаються шляхом виключення проектних втрат з балансових запасів. Проектні втрати - це частина

балансових запасів, проектована до безповоротного залишення в надрах. На кар'єрах втрати становлять 3-10%. Частина промислових запасів, витягнута з надр у період будівництва кар'єру, називається попутним видобутком, а різниця між промисловими запасами й попутним видобутком - експлуатаційними запасами. Промислові запаси (експлуатаційні втрати 5%): 6. Середній коефіцієнт розкриву дорівнює відношенню обсягу розкриву Vв до обсягу