Открытые горные работы — страница 8

  • Просмотров 7868
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

Ефективне використання встаткування можливо тільки при чіткій організації роботи всіх ланок гірського виробництва й наявності висококваліфікованих кадрів. По виду застосовуваного встаткування розрізняються екскаваторний і гідравлічний способи виробництв відкритих гірських робіт. Екскаваторний спосіб є універсальним. При екскаваторному способі застосовується різне встаткування - бурові верстати, розпушувачі,

екскаватори, навантажувачі, скрепери, бульдозери, колісний і конвеєрний транспорт. При гідравлічному способі основні виробничі процеси здійснюються енергією води, що рухається. Для цієї мети застосовується спеціальне устаткування - гідромонітори, землесоси й ін. Гідравлічний спосіб розробки застосовується тільки в сприятливих гірничо-геологічних і кліматичних умовах (в основному при розробці пухких порід, наявності

достатньої кількості води й площ для розміщення порід у гідро відвалах). 3.2. ЕЛЕМЕНТИ КАР'ЄРУ Й РОЗРАХУНОК ЇХНІХ ПАРАМЕТРІВ. Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 13 ОК – 15.442100.000 – 16КП Родовище або його частина, намічена для розробки одним кар'єром, називається кар'єрним полем. Тому що об'єктом розробки в кар'єрі є корисна копалина й розкривні породи, то під терміном "кар'єрне поле" варто розуміти геометричне тіло складного обрису,

укладене в кінцевих контурах кар'єру. Зверху кар'єр обмежений земною поверхнею. Східчаста поверхня, що обмежує кар'єр з боків, називається бортом, а поверхня, що обмежує кар'єр знизу, - підошвою. Лінії перетинання борта кар'єру з денною поверхнею й підошвою утворять відповідно верхній і нижній контури кар'єру. Умовна поверхня, що проходить через верхній і нижній контури кар'єру, називається укосом борта кар'єру. Кут, утворений

укосом борта кар'єру й горизонтальною площиною, що проходить через його підошву, називається кутом укосу борта кар'єру. Борт кар'єру, на якому виробляються гірські роботи, називається робітником. Відповідно до цього розрізняють кут укосу робочий і неробочий борти кар'єру. Вертикальна відстань між підошвою й усередненою оцінкою земної поверхні називається глибиною кар'єру. Положення верхнього й нижнього контурів кар'єру, а

також глибина кар'єру при розробці похилих і крутих покладів у процесі ведення гірських робіт постійно змінюються. Контури кар'єру, що відповідають моменту закінчення відкритих гірських робіт, називаються кінцевими. Їм відповідає кінцева глибина й кінцеві розміри кар'єру в плані. Кінцевий контур кар'єру на денній поверхні називається також технічною границею кар'єру. Ділянка земної поверхні, займана кар'єром, його службами й