Открытые горные работы — страница 7

  • Просмотров 7863
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДКРИТІ ГІРСЬКІ РОБОТИ 3.1. СУТНІСТЬ ВІДКРИТИХ ГІРСЬКИХ РОБІТ. Гірські роботи, вироблені безпосередньо із земної поверхні у відкритих гірських виробленнях, звуться відкритих гірських робіт. Основною метою відкритих гірських робіт є розробка родовищ корисних копалин. Спосіб розробки родовищ корисних копалин із застосуванням відкритих гірських робіт називається відкритим способом. Гірське підприємство, що

здійснює видобуток корисної копалини відкритим способом називається кар'єром. В процесі виробництва відкритих гірських робіт земна поверхня родовища порушується й утвориться вироблений простір, обмежене штучно створеною поверхнею. Це вироблений простір, що представляє собою сукупність гірських вироблень, також зветься "кар'єр". Таким чином, поняття "кар'єр" може вживатися в господарському й технічному значеннях.

При значних розмірах виробленого простору (сучасні кар'єри мають про6ъем вироблений простір сотні мільйонів кубометрів і досягають глибини декількох сотень метрів) порушується природна рівновага масиву гірських порід, що оточують кар'єр. Це може привести до деформацій бічної поверхні кар'єру (зсуви й обвалення), до порушення нормального ведення гірських робіт і до аварій. Щоб уникнути таких наслідків бічним поверхням кар'єру

надають певний нахил, що забезпечує їхня стійкість. У зв'язку із цим виникає необхідність виїмки значних обсягів, що покривають і вміщають корисну копалину гірських порід, які називаються розкривними, або розкривом. Річні обсяги розкриву, переміщувані в сучасних кар'єрах, становлять десятки мільйонів кубометрів і часто в багато разів перевищують обсяги корисної копалини, що добуває. Корисна копалина й розкрив вивозяться з Зм.

Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 11 ОК – 15.442100.000 – 16КП кар'єру на поверхню. У сприятливих умовах залягання корисної копалини розкрив, відділений від масиву, може й не вивозитися з кар'єру, а розміщатися в його виробленому просторі. Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 12 ОК – 15.442100.000 – 16КП Розробка масиву гірських порід (розкриву й корисної копалини) у границях кар'єру виробляється горизонтальними або слабо похилими шарами. Шари звичайно

спрацьовуються паралельно з деяким відставанням робіт у просторі й у часі на лежачому нижче шарі. Таким чином, бічна поверхня кар'єру здобуває східчасту форму. Значні розміри відкритих гірських вироблень у плані й відсутність обмежень по висоті створюють сприятливі умови для застосувань на відкритих гірських роботах потужного гірського й транспортного встаткування, що забезпечує високі техніко-економічні показники.