Открытые горные работы — страница 6

  • Просмотров 7867
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

витягнуті Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 9 ОК – 15.442100.000 – 16КП переважно у двох напрямках шари й шароподібні поклади щодо невеликої потужності. Трубоподібні поклади витягнуті, як правило, в одному напрямку. Форма покладів істотно впливає на форму кар'єрних полів. За формою й розмірами розрізняють великі, витягнуті й округлі кар'єрні поля. Великі кар'єрні поля характеризуються невеликою глибиною (до 100 м) при більших розмірах у

плані. Великі кар'єрні поля характерні для поверхневих покладів. Витягнуті кар'єрні поля мають більші розміри по простяганню й значно менші навхрест простягання. Такі кар'єри характерні для похилих і крутих шароподібних покладів. Глибина кар'єрів до 300 м і більше. Округлі кар'єрні поля мають невелику площу дна й значну глибину (до 800 м). По будові розрізняють прості, складні й розосереджені поклади. Прості поклади мають однорідну

будову (не містять значних прошарків порожньої породи й некондиційних включень), що дозволяє розробляти поклад на всю потужність найбільш простим валовим способом. включення. Такі поклади доцільно розробляти селективним (роздільним) способом. Розосереджені поклади містять корисна копалина у вигляді тіл, розподілених у масиві порід, що вміщають, без певної закономірності й чітко виражених контактів. Для розробки цих покладів

застосовуються спеціальні методи й ведеться ретельна експлуатаційна розвідка. ДО фізико-технічним характеристикам гірських порід, що характеризують їх як об'єкт відкритої розробки, ставляться щільність, пористість, вологість, опір різним зусиллям, образивність, в'язкість, крихкість, стійкість, збільшення обсягу при руйнуванні й ін. При впливі на недоторканий масив по Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 10 ОК – 15.442100.000 – 16КП рід

гірському інженерові необхідно знати властивості порід у їхньому природному стані. Для виконання інших процесів (навантаження, переміщення, складування, дроблення й ін.) необхідно знати властивості штучно змінених порід, які залежать від властивостей порід у їхньому природному стані, від способу впливу на них і від стадії розробки. Властивості гірських порід змінюються у великому діапазоні, тому породи прийнято поєднувати в

групи, категорії й класи з певним діапазоном властивостей, що обумовлюють умови їхньої розробки. При відкритій розробці всі гірські породи розділяються на наступні групи: незруйновані скельному й напівскельні (у природному стані), зруйновані (штучно або природно змінені) скельні й напівскельні, щільні, м'які (зв'язкові) і сипучі. Залежно від групи порід використаються різні способи їхньої розробки й технічні засоби. 3. ЗАГАЛЬНІ