Открытые горные работы — страница 5

  • Просмотров 7871
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

гідрогеологічними умовами району родовища й ін. Рельєф поверхні родовища може бути рівниною, схилом, височиною, горбкуватою й водною поверхнею (мал. 2.1). У нашому випадку рельєф родовища рівнинний з переважною трав'янистою рослинністю. Залежачи являє собою однорідний шар горизонтального залягання. Він впливає на вибір напрямку розвитку гірських робіт, типу виймально-навантажувального й транспортного устаткування, способу

розкриття, місця складування розкривних порід й ін. Рис. 2.1. Види рельєфу поверхні родовищ: а - рівнина; б - схил; в - височину; г - горбкувата поверхня; д - водна поверхня. Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 8 ОК – 15.442100.000 – 16КП Залежно від положення покладів щодо земної поверхні вони можуть бути поверхневими (потужність покриваючих порід до 20-30 м), глибинними (потужність покриваючих порід більше 40 м), висотними (вище пануючого рівня

місцевості) і глибинно-висотними. Поверхневі поклади завжди розробляються відкритим способом. Вибір способу розробки глибинних і висотних покладів вимагає технічно-экономічного обґрунтування. При значній потужності й більших запасах корисної копалини відкритий спосіб розробки ефективніше, ніж підземний. Глибинно-висотні поклади можуть розроблятися - одночасно або послідовно - підземним і відкритим способами. Про кут

падіння розрізняють покладу пологі, похилі й круті. Пологими називаються поклади з кутом падіння 0-10°. При розробці таких покладів є можливість використання виробленого простору для складування розкривних порід. Похилими називаються поклади з кутом падіння 8-30°. При розробці таких покладів після виїмки корисний викопний борт кар'єру з боку лежачого боку зберігає стійка рівновага без выполаживания (розробляються тільки породи

висячого боку). Вироблений простір, як правило, не використається для складування розкривних порід через їхнє хитке положення на похилій поверхні. Крутими називаються поклади з кутом падіння більше 30°. При розробці таких покладів розробляються породи лежачого й висячого боків з метою додання бортам кар'єру стійкого кута нахилу. Вироблений простір для складування розкривних порід, як правило, не використається. Потужністю

покладу визначається спосіб її виїмки. Розрізняють покладу великої, середньої, малої й досить малої потужності. Пологі поклади характеризуються вертикальною потужністю, а похилою й круті - горизонтальною потужністю. За формою розрізняють ізометричні, плитоподібні й трубоподібніні (стовбуваті) покладу. Ізометричні поклади мають приблизно однакові розміри у всіх напрямках (масивні поклади, штоки й ін.). Плитоподібні поклади