Открытые горные работы — страница 4

  • Просмотров 7872
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

практиці відкритих гірських робіт при підготовці гірських порід до виїмки найбільше застосування знайшов буровзривний спосіб, призначений для відділення напівскельних і скельних порід від масиву й дроблення їх до шматків заданих розмірів. Виймально-навантажувальні роботи призначені для витягу гірської маси безпосередньо з масиву або з навалу й навантаження їх у транспортні засоби. Сутність процесу переміщення гірської

маси складається в організації чіткої й безперебійної роботи транспортних засобів, що забезпечують своєчасне перевезення значних обсягів у межах кар'єру й за його границями. Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 6 ОК – 15.442100.000 – 16КП У завдання відвальних і складських робіт входить організація приймання й розміщення на спеціально відведених площах розкривних порід і корисної копалини. При цьому повинна забезпечуватися

високопродуктивна й безпечна робота гірського й транспортного встаткування. Роботи, пов'язані із забезпеченням нормальних і безпечних умов виконання основних виробничих процесів на кар'єрі, називаються допоміжними. До них ставляться пересувка залізничних колій, ліній зв'язку й електропостачання, ремонт транспортних комунікацій, доставка матеріалів і запасних частин, зачищення розкритої корисної копалини, оборка укосів

уступів від шматків породи й ін. Ці роботи, як правило, виконуються спеціальним устаткуванням. Всі розглянуті виробничі процеси є взаємозалежними й становлять ланки єдиного безперервного технологічного комплексу відкритих гірських робіт. У певних умовах окремі ланки цього комплексу можуть бути відсутніми. Наприклад, при розробці пухких не обводнених порід може бути відсутнім процес підготовки гірських робіт до виїмки, а при

розробці горизонтальних родовищ із перевалкою розкриву у вироблений простір - процес транспортування розкривних порід. 2. ГЕОЛОГІЧНА Й ГІРНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 7 ОК – 14А.442100.000 – 02КП При сучасному рівні розвитку технології, засобів механізації й організації відкритих гірських робіт можливість їхнього застосування не обмежується ні фізико-технічними характеристиками

розкривних порід і корисної копалини, ні умовами залягання корисної копалини, ні кліматичними особливостями району родовища. Однак обґрунтування економічної доцільності застосування відкритого способу розробки, вибір технології й організації відкритих гірських робіт визначаються рельєфом поверхні родовища, положенням покладу щодо земної поверхні, кутом падіння, потужністю, формою й будовою покладу, кліматичними й