Открытые горные работы — страница 3

  • Просмотров 7870
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

певного Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 4 ОК – 15.442100.000 – 16КП обсягу гірської маси з кар'єру й будівництво транспортних комунікацій, що забезпечують доступ до робочих обріїв. По закінченні будівельного періоду кар'єр здається в експлуатацію й починає функціонувати. При розробці горизонтальних родовищ гірничо-капітальні роботи закінчуються в будівельний період. В умовах крутих і похилих родовищ у міру розвитку гірських

робіт у глибину потрібне проведення ретельне обладнаних вироблень, що забезпечують транспортний зв'язок нижніх обріїв з лежачими вище. Ці вироблення також ставляться до капітального. Строки й витрати на будівництво кар'єру залежать від обсягу гірничо-капітальних робіт і застосовуваного в період будівництва встаткування. Обсяг гірничо-капітальних робіт при будівництві сучасних кар'єрів досягає декількох сотень мільйонів

кубометрів. Крім початкового фронту добувних і розкривних робіт, необхідного для забезпечення початку регулярного видобутку корисної копалини в обсязі повної проектної продуктивності кар'єру або часткової (30-60%), до моменту здачі кар'єру в експлуатацію необхідно мати розкриті запаси корисної копалини, що забезпечують плановий видобуток протягом декількох місяців. Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 5 ОК – 15.442100.000 – 16КП Третій

період – експлуатаційний. Гірські роботи цього періоду підрозділяються на розкривні роботи, що забезпечують систематичне видалення розкривних порід з метою створення доступу до корисної копалини й необхідної довжини фронту робіт (по призначенню розкривні роботи є підготовчими), і добувні роботи, що полягають у витягу корисної копалини відповідно до плану по обсязі і якості (по призначенню добувні роботи є очисними).

Четвертий період – рекультивація (відновлення) земель, порушених гірськими роботами. Розглянуті роботи в початковій стадії розробки родовища виконуються, як правило, послідовно, а потім паралельно з деяким випередженням одних стосовно інших. Як треба з викладеного вище, основними при відкритій розробці родовищ є гірничо-капітальні, розкривні й добувні роботи. Метою цих робіт є виїмка певного обсягу порід з масиву. Провідними

виробничими процесами, що визначають характер відкритих гірських робіт, є підготовка гірських порід до виїмки, виїмочно-розкривні роботи, переміщення гірської маси, відвалоутворювання розкривних порід, складування добутої корисної копалини. Процес підготовки гірських порід до виїмки включає широкий перелік заходів, спрямованих на зміну природного стану гірських порід з метою забезпечення ефективної їхньої виїмки. У