Открытые горные работы — страница 2

  • Просмотров 7866
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

перспективним у технологічному, економічному й соціальному відношеннях. Завдяки розвиненій індустріальній базі й значним запасам корисних копалин, розташованим близько до денної поверхні, цим способом у цей час добувається приблизно 3/4 загального обсягу твердої мінеральної сировини, споживаного народним господарством країни. Це стосується руд чорних і кольорових металів, вугілля, гірничо хімічної сировини, будівельних

гірських порід. Прогресивний відкритий спосіб розробки родовищ корисних копалин одержить подальший розвиток при значному поліпшенні економічних показників на основі вдосконалювання техніки, технології й організації гірського виробництва, впровадження передового вітчизняного й закордонного досвіду, природоохоронних і ресурсозбережувальних технологій. Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом включає чотири

періоди. У першому періоді – підготовчому, створюються сприятливі умови для безаварійної й високопродуктивної роботи гірського й транспортного встаткування в наступних періодах. Завданнями цього періоду є підготовка поверхні родовища, осушення родовища й огородження його від вод поверхневого стоку. Підготовка поверхні родовища полягає у вирубці лісу й чагарнику, видаленні шаруючи торфу (затримуючого воду), корчуванню

пнів, осушенні боліт й озер, відводі в нові русла рік і струмків (пересічне кар'єрне поле або протікають у безпосередній близькості від нього), перенесенню доріг, силових й освітлювальних ліній, зносі будинків, споруджень й ін. Осушення родовища складається у видаленні води, що надходить із водоносних обріїв й у результаті випадання атмосферних опадів. Розрізняють попереднє й паралельне (поточне) осушення. Попереднє осушення

виробляється до початку розробки родовища й служить для створення сприятливих гідрогеологічних умов на ділянках, розроблювальних у першу чергу. Паралельне осушення виробляється в період експлуатації кар'єру одночасно з виробництвом розкривних і добувних робіт, випереджаючи їх у просторі. Залежно від гідрогеологічних умов родовища, типу застосовуваного гірського й транспортного встаткування, фізико-технічних

характеристик порід, що вміщають, і ступеня зміни їх при підвищеній вологості, осушення може здійснюватися поверхневим, підземним і комбінованим способами. У другому періоді – будівельному, створюється початковий фронт добувних і розкривних робіт, що забезпечує планомірне відпрацьовування родовища й безпека ведення гірських робіт. У завдання цього періоду входить проведення спеціальних гірських вироблень, видалення