Открытые горные работы — страница 10

  • Просмотров 7865
  • Скачиваний 817
  • Размер файла 311
    Кб

копалини Vп.і в кінцевих контурах кар'єру: 7. Час роботи кар'єру: 8. Річна продуктивність кар'єру: 9. Добова продуктивність кар'єру: 10. Змінна продуктивність кар'єру: Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 16 ОК – 15.442100.000 – 16КП Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 17 ОК – 15.442100.000 – 16КП ПІДГОТОВКА ГІРСЬКИХ ПОРІД ДО ВИЙМАННЯ Показник буримості: По показнику буримості вибираємо буровий верстат СБШ-250, номінальний діаметр якого 243 мм Опір по підошві:

Величина перебуру: Довжина набивкі: Довжина свердловини: Відстань між свердловинами в ряді: де m - коефіцієнт зближення заряду (m = Відстань між рядами свердловин: а = b = 5,6 м – при квадратному розташуванні; b=0,85a=0,85*5,6=4,8 – при шаховому розташуванні. Визначаємо масу заряду в одній свердловині: Використовуємо грамоніт ,який має перевідний коефіцієнт(від 1,01 до 1,26) Δ - щільність заряджання (Δ = 0,9-1 кг/дм3); Довжина заряду Змн. Арк. №

докум. Підпис Дата Арк. 18 ОК – 15.442100.000 – 16КП свердловини Кількість свердловин у ряді для підривання блоку, що задовольнить однотижневу роботу виїмочного устаткування кількість рядів Фактичний об'єм Г.М підлягаючому вибуху == Об'єм Г.М у розпушеному стані Визначення парку бурових верстатів: а) змінна продуктивность бурових верстатів: - відповідно час виконання основних та допоміжних операцій. Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 19

ОК – 15.442100.000 – 16КП Тижнева продуктивність верстату Вихід взірваної Г. маси з 1м. свердловини. Робочий парк бурових верстатів. Інвентарний парк бурових верстатів Параметри розвалу в зірваної породи Ширина розвалу г.м м взриваємість г.м Легковзриваємість (2,5-3) Середньовзриваємість (3,5-4) Тяжковзриваємість (4,5-5,5) коефіцієнт що враховує кут нахилу свердловини до горизонту Висота розвалу при багаторядному підриванні на 5%-30% перевищує

висоту уступа. Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 20 ОК – 15.442100.000 – 16КП Основні вимоги та показники правил безпеки при веденні буро-взривних роботах. Радіус небезпечної зони за дію повітряної хвилі на людину. Q – загальна маса одночасно взриваємої вибухівки Радіус небезпечної зони за дією повітряної хвилі на споруди Радіус небезпечної зони за сейсмічною дією будівлі та споруди: м Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 21 ОК – 15.442100.000 –

16КП РОЗКРИТТЯ КАР'ЄРНОГО ПОЛЯ РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНОЇ ТРАНШЕЇ. При виробництві відкритих гірських робіт використаються два типи гірських вироблень - капітальні й розрізні траншеї. Капітальні траншеї - відкриті похилі гірські вироблення, призначені для розкриття робочих обріїв. Залежно від рельєфу поверхні капітальна траншея може мати поперечний переріз у вигляді трапеції або неправильного чотирикутника (трикутника).