Отчет по практике в ОАО Трест Югозаптрансстрой

  • Просмотров 169
  • Скачиваний 6
  • Размер файла 20
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Кафедра технології будівельного виробництва ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ про проходження виробничої 1-ої технологічної практики студента 9а групи 3-го курсу спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" Попова Артема Олексійовича Строки проходження практики: з 29 червня по 28 липня 2011 року Керівник практики:

Шандра О.Г. Дата здачі звіту: __________________ Оцінка: __________________ КИЇВ-2011 ЗМІСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСТУП ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВИСНОВОК Характеристика Попова Артема Олексійовича, студента КНУБіА будівельного факультету, групи ПЦБ-39а. Студент Попов Артем Олексійович проходив практику з 29.06.11 по 28.07.11 на будівництві жилого багатоповерхового коплексу “ПАНОРАМА НА ПЕЧЕРСКЕ”, що знаходиться по вул. на Щорса, 44. За час проходження

практики студент Попов Артем Олексійович зарекомендував себе здібним, відповідальним робітником. Добросовістно ставився до виконання положених на нього обов'язків, досягнув істотних успіхів у роботі. Практично застосовує в роботі свої знання та навички, вміє оперативно розв'язувати поставлені завдання, проявив себе сумлінним працівником. Дата: Підпис:____________ Вступ Мета практики:  закріплення теоретичних знань із змісту та

прийомів виконання робочих операцій, отриманих в навчальному практикумі;  адаптація до умов будівельного виробництва;  отримання первісних навичок виконання робочих операцій, підготовка до вивчення курсу технології будівельного виробництва та інших фахових дисциплін;  практичне ознайомлення з матеріально-технічною базою будівельного виробництва (машинами, конструкціями, інструментами тощо);  ознайомлення у

виробничих умовах з новими матеріалами, конструкціями, робочими кресленнями, сучасними засобами механізації будівельних робіт, передовою технологією будівельного виробництва, сучасним рівнем організації будівництва і питаннями охорони праці будівельників. Завдання практики:  встановити взаємозв'язок загальнотехнічних дисциплін з будівельними;  підготовитись до прослуховування лекційних курсів з технології