Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

  • Просмотров 406
  • Скачиваний 6
  • Размер файла 52
    Кб

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі Виконала студентка факультету групи Науковий керівник: Полтава План Вступ Розділ І. Особливості шкільного колективу молодших школярів 1.1 З історії вивчення взаємовідносин у дитячих колективах 1.2 Особливості взаємовідносин у колективі молодших школярів

Розділ ІІ. Місце процесу спілкування учнів у системі міжособистісної взаємодії 2.1 Характеристика особливостей спілкування молодших школярів у шкільному колективі 2.2 Потреба у спілкуванні як фактор розвитку взаємовідносин у колективі 2.3 Методи розвитку навичок спілкування у дітей молодшого шкільного віку Висновки Література Вступ Емоційне благополуччя та самопочуття школярів у системі міжособистісних взаємовідносин, які

складаються у колективі, залежить не лише від того, скільки однокласників один з одним спілкується, а від того настільки велике це бажання спілкування. Важливим є вивчення структури взаємостосунків у колективі та рівня задоволення учнів процесом спілкування в умовах загальноосвітнього закладу, обумовленого інтересом до емоційного стану класу молодших школярів. Спілкування являється однією з найважливіших сфер духовної

сторони життєдіяльності людини. Зараз потреба в уміннях комунікативності є запорукою гарних стосунків у будь-якому колективі. Вона допомагає уникнути конфліктів та піднімає рівень якості навчально-виховного процесу у школі. Тому уміння будувати комунікативні зв’язки необхідно якомога раніше прививати та розвивати школярам. Актуальність: На сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної науки в нашій країні

однією з найбільш актуальних являється проблема спілкування молодших школярів у шкільному колективі. Тому вивчення особливостей спілкування молодших школярів у шкільному колективі є важливим напрямом психолого-педагогічного дослідження. Об’єктом даної роботи є спілкування молодших школярів. Предметом є особливості спілкування у шкільному колективі. Мета: теоретично обгрунтувати особливості спілкування молодших