Особливості будови і життєдіяльності лишайників

  • Просмотров 835
  • Скачиваний 13
  • Размер файла 137
    Кб

Зміст Вступ Розділ 1. Лишайники: загальна характеристика та значення 1.1 Загальна характеристика, біологія лишайників 1.2 Розмноження лишайників 1.3 Екологічне значення лишайників 1.4 Опис та характеристика цетрарії ісландська Розділ 2. Вивчення лишайників в шкільному курсі біології 2.1 Урок на тему: «Лишайники» 2.2 Урок на тему: «Особливості будови і життєдіяльності лишайників. Значення грибів і лишайників у природі і житті

людини» 2.3 Спостереження за лишайниками Висновки Список літератури Вступ Лишайники – це особливі організми, в тілі яких об’єднані водорості і гриби в нові комплекси симбіотичних організмів з новими морфологічними, фізіологічними та екологічними властивостями. Відомо понад 20 000 видів лишайників. Лишайники – індикатори стану навколишнього середовища. Вони дуже чутливі до забруднення повітря. Найбільш стійкі – накипні, а

кущисті та листуваті не витримують найменшого забруднення, тому вони не ростуть біля доріг. Особливо шкідливі для лишайників SO2, CO, NO, сполуки фтору. Лишайники нагромаджують радіоактивні елементи – уран, радій, торій. У ліхеноіндикаційних дослідженнях як субстрат використовуються різні дерева. Для оцінки забруднення атмосфери міста, районного центра, селища вибирається вид дерева, що найбільш розповсюджений на досліджуваній

території. Наприклад, як субстрат може бути використана липа дрібнолиста. Місто або селище поділяють на квадрати, у кожнім з яких підраховується загальне число досліджуваних дерев і дерев, покритих лишайником. Для оцінки забруднення атмосфери конкретної магістралі, вулиці або парення описують лишайники, що ростуть на деревах по обидва боки вулиці або алеї парку на кожнім третім, п'ятому або десятому дереві. Мета роботи полягає

в тому, щоб проаналізувати місце та значення лишайників в шкільному курсі біології. Завданнями роботи є: дати загальну характеристику лишайників та їх значення; навести розробки прикладів уроків з теми «Лишайники». Розділ 1. Лишайники: загальна характеристика та значення 1.1 Загальна характеристика, біологія лишайників Лишайники - це комплексні симбіотичні організми. Вони складаються з двох компонентів — водорості і гриба.