Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах

  • Просмотров 997
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 89
    Кб

Реферат на тему: Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах Ефективність науково-методичної роботи як важливої складової системи післядипломної освіти педагогічних кадрів значною мірою визначається рівнем її організації. Методичний кабінет навчального закладу є центром організації підвищення кваліфікації викладачів у міжкурсовий період. Завідувач методкабінету, голови циклових

комісій зуміли забезпечити оперативність та мобільність науково-методичної роботи, її випереджуючий характер і оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм, практичну спрямованість, науковість. В навчальному закладі сформувалася структура методичної роботи, основу якої склала діяльність циклових комісій. Багаторічний досвід свідчить про її оптимальність. Серед групових форм методичної роботи застосовуються

такі: предметні комісії; циклові комісії; методоб’єднання викладачів; школи молодого викладача, молодого керівника академічної групи; семінари-практикуми для досвідчених викладачів, керівників структурних підрозділів; цільові і проблемні семінари; творчі групи, школа педагогічної майстерності під керівництвом творчих викладачів, викладачів-методистів; клуби за інтересами. Із масових форм методичної роботи ми практикуємо:

науково-практичні конференції; педагогічні читання; тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей викладачів-методистів, старших викладачів); методичні місячники, тижні. Як індивідуальні форми методичної роботи використовуємо: стажування та наставництво; індивідуальні та групові консультації; конкурси “Викладач року”, “Кращий керівник групи”; післяатестаційна робота; докурсова та післякурсова робота з

викладачами; робота з творчими викладачами; творчі звіти викладачів, що атестуються на присвоєння звання тощо. Суть науково-методичної діяльності в навчальному закладі полягає в системному підході до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що забезпечує діалектичну єдність мети і завдань, змісту, форм і методів навчання та виховання студентів. Запорукою успіху є конкретна постановка мети і завдань науково-методичної