Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”) — страница 2

  • Просмотров 3789
  • Скачиваний 201
  • Размер файла 130
    Кб

«своп»...………………………………………….......................... 3.4 Валютні ф’ючерси ………………………………………………….............................. 3.5 Валютні опціони...…………………………………………………….......................... 3.6 Форфейтинг...……………………………………………………………...................... 4 ОХОРОНА ПРАЦІ............................................................................................................... 4.1 Законодавчі акти про охорону праці............................................................................ 4.2 Санітарно-гігієнічні

вимоги до приміщення ІОЦ....................................................... ВИСНОВКИ.....……………………...……………………………………………................. Перелік посилань………………………………………………………………..................... Додаток А…………………………………………………………………............................ Додаток В................................................................................................................................. 2 4 5 7 12 12 14 15 16 17 18 19 23 23 25 33 39 39 41 47 56 59 61 65 74 81 86 86 87 97 100 102 102 РЕФЕРАТ Дипломна робота: 102 сторінки, 6

таблиць, 2 додатка, 18 джерел. Об'єкт дослідження: валютні ризики підприємств ЗЕД України, ТОВ «Корпорація «Агросинтез», експортно-імпортні контракти ТОВ «Корпорації «Агросинтез». Мета роботи – показати процес ухвалення рішення щодо вибору методів страхування (хеджування) валютних ризиків в залежності від характеру угоди підприємством ЗЕД, описати можливі переваги кожного з методів страхування валютних ризиків як способу

запобігання потенційних збитків чи одержання додаткового прибутку. Завдання: дослідити й охарактеризувати практику хеджування валютних ризиків. Проаналізувати, які витрати і збитки несуть підприємства ЗЕД по валютних операціях у зв'язку з коливаннями валютних курсів і виявити можливі шляхи запобігання цих ризиків; на прикладі показати процес ухвалення рішення про шляхи мінімізації валютних ризиків, а також роль

використання стратегії керування валютними ризиками в ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Методи дослідження: описовий, аналітичний, моделювання. Специфіка роботи у тому, що розглядаються шляхи мінімізації можливих утрат від коливань валютних курсів, яких практично неможливо уникнути при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і також шляху одержання додаткового незапланованого прибутку від

тих же коливань валютних курсів. При написанні роботи був проведений аналіз зовнішньоторговельних операцій підприємств, зокрема суб'єктів ЗЕД; описані головні способи і методи страхування валютних ризиків на вітчизняному ринку й у світовій практиці; показаний взаємозв'язок діяльності підприємств ЗЕД безпосередньо з банківськими установами і їхньою діяльністю на міжнародних валютних ринках і з підприємствами ЗЕД;