Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

  • Просмотров 5711
  • Скачиваний 201
  • Размер файла 130
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав. кафедрою МіМ, к.е.н., доцент ______________ Л. О. Кримська "____" ______________ 2002 г. ДИПЛОМНА РАБОТА Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез” Розробив: ст. гр. ФЭУ-517 В.А.Коверник Керівник: Г.В.Казицька Консультант з охорони праці Г.І.Дуднік Нормоконтролер И.В.Зайцева

2002 г. ЗМІСТ Завдання на дипломну роботу...……………………………………………......................... Реферат...………………………………………...................................................................... Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень термінів...………………..... ВСТУП........................……………………………………………………………………...... 1 ВАЛЮТНИЙ РИНОК ЯК МІСЦЕ ФУНКЦІЮВАННЯ ВАЛЮТИ................................ 1.1 Валютний ринок: визначення й основні

поняття...……………….............................. 1.1.1 Операції з іноземною валютою...………………………………............................ 1.1.2 Купівля і продаж валюти...…......………………………………............................. 1.1.3 Організація валютних розрахунків ........................................................................ 1.2. Валютний курс як основний фактор виникнення валютних ризиків.....………....... 1.2.1 Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю...…………….............................. 1.2.2 Експозиція і валютний

ризик ………………………………………...................... 2 ВАЛЮТНІ РИЗИКИ.......…………………………………………………......................... 2.1 Поняття і головні фактори виникнення валютних ризиків...……............................. 2.2 Класифікація валютних ризиків...……………………………………......................... 2.3 Особливості керування валютними ризикам...……………………............................ 3 КЕРУВАННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ..…………………………...........................

3.1Хеджування...…………………………………………………………........................... 3.2 Форвардні валютні контракти...…………………………………................................ 3.2.1 Нові форми форвардних контрактів...…………………………............................. 3.2.2 Форвардні контракти: деякі практичні аспекти..................................................... 3.2.3 Використання форвардних контрактів на українському валютному ринку ...... 3.3 Валютні контракти