Опис свердловини № 94 Спаського родовища нафти

  • Просмотров 4646
  • Скачиваний 28
  • Размер файла 451
    Кб

Вступ У процесі буріння нафтових свердловин створюються значні техногенні навантаження на об'єкти гідро-, літо – та біосфери. В районах масового буріння свердловин виникає загроза екологічного стресу, що призводить до порушення природної екологічної рівноваги, падіння ресурсно-біогенного потенціалу біосфери, деградації компонентів природного середовища (різке зменшення запасів риби, забруднення ґрунтів і водяних

об'єктів тощо). Це спричинюють: низький рівень екологічної безпеки технологічних процесів; недостатня свідомість виконавців робіт; незадовільний рівень контролю забруднення з боку екологічних служб; низький рівень економічної та моральної відповідальності за заподіяну природі шкоду. Можливі причини найбільш сильної негативної дії на природні системи обумовлені виникненням викидів при буріння свердловин та їх освоєнні,

порушенням герметичності колони, поривів трубопроводів бурового майданчику. Досить сильно забруднює навколишнє середовище нафта і нафтопродукти, які надходять на поверхню землі як компонент бурових розчинів, при випробуванні свердловин або в результаті аварій. Під час буріння свердловини негативний вплив на ґрунти, поверхневі і підземні води має буровий розчин. Тому особливу увагу необхідно приділяти тампонажним роботам

для запобігання перетокам флюїдів. Заходи по мінімізації відходів можуть включатись у проекти розробки родовищ з врахуванням місцевих природних умов і технологічних особливостей розробки родовищ. Чим довше експлуатується бурова або промислове обладнання, тим більше об’єми утворення відходів, різноманітніший, складніший їх компонентний склад. Комплекс природозахисних робіт вибирають з урахуванням особливостей

природно-кліматичних та ґрунтово-ландшафтних умов спорудження свердловин і проектної технології буріння свердловин. Для буріння свердловин треба використовувати бурові розчини і технологічні рідини, які є екологічно чистими або які характеризуються мінімальними забруднювальними властивостями. В процесі будівництва та експлуатації об’єкту необхідно впровадити комплекс охоронних заходів: максимально зберегти