Оцінка перспектив і умов створення єдиної валютної зони на території СНД

  • Просмотров 548
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 242
    Кб

1 МІНІСТЕРСТВО освіти і НАУКИ УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА Запоріжжя – 2010 Перелік умовиних скорочень та одиниць виміру Слово / словосполучення Скорочення Умови використання В Внутрішній валовий продукт ВВП Г гривня грн. при цифрах рік р. при цифрах Є Єдиний економічний простір ЄЕП К копійка коп. при цифрах М Міністерство внутрішніх фінансів МВФ О Оптимальна валютна зона ОВЗ Р Російська федерація РФ С Співдружність незалежних

держав СНД Союз радянських соціалістичних республік СРСР Т тому подібне т.п. Реферат Обсяг роботи: 37 сторінок, 1 таблиця, 5 малюнків, 14 джерел. Ціль роботи – розглянути основні аспекти питання оптимальних валютних зон. Об'єкт дослідження – оптимальні валютні зони. Задачі роботи: огляд теорії оптимальних валютних зон і існуючих теоретичних моделей, що описують умови, вигоди й витрати відмови від національної валюти й створення

єдиної валютної зони; емпіричне дослідження порівняльної динаміки макроекономічних показників країн - членів СНД і їх зовнішньоекономічної політики з погляду задоволення критеріям створення єдиної валютної зони; оцінка перспектив і умов створення єдиної валютної зони на території СНД. Методи дослідження – аналіз існуючих положень теорії оптимальних валютних зон, а також висновків з формальних моделей. Ключові слова:

валютна зона, гроші, країна, зв’язки, інтеграція, зовнішньоекономічні стосунки, національна валюта, оптимальність, аналіз, розвиток, перспективи. Зміст ВСТУП 1. ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ЗОН 1.1 Поняття оптимальної валютної зони 1.2 Традиційний підхід до визначення розмірів оптимальної валютної зони 1.3 Альтернативний підхід до визначення розмірів оптимальної валютної зони 2. ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ОВЗ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЮТНОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ СТОСОВНО ДО КРАЇН СНД ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ Валютні зони - валютні угруповання держав, створені під час і після Другої світової війни на основі довоєнних валютних блоків для проведення погодженої політики в галузі міжнародних валютних відносин. Як правило, охоплюють країни, які перебувають у певній фінансово-економічній або політичній залежності від держави, що очолює певну зону. Ці країни