Інформаційна політика митних органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

  • Просмотров 663
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 83
    Кб

Державна митна служба України Академія митної служби України Юридичний факультет Кафедра цивільно-правових дисциплін КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: „Організація правової та претензійно - договірної роботи в митних органах” На тему: „Інформаційна політика митних органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні” Виконав: курсант гр. П03-3 Іщенко Ю.С. Перевірив: доц. Зуєв В.А. Дніпропетровськ 2008 План Вступ Розділ І.

Інформаційна політика митних органів України 1.1 Поняття інформації, інформаційних відносин, інформаційної політики 1.2 Правове регулювання інформаційної політики митних органів України 1.3 Головні напрями інформаційної політики митних органів України Розділ ІІ. Організація реалізації інформаційної політики в митних органах України 2.1 Інформаційна мережа митних органів України: WEB-сайт Державної митної служби України, Єдина

автоматизована інформаційна система, телефон довіри 2.2 Робота інформаційних служб в митних органах України 2.3 Основні напрями роботи інформаційних служб митних органів України 2.4 Роль юридичних підрозділів у реалізації інформаційної політики митних органів України Висновок Список використаної літератури Вступ Останні десятиліття характеризуються стрімким розвитком інформаційних технологій, що охопили всі сфери людської

життєдіяльності. Швидкий і глобальний розвиток інформаційної сфери, сучасних інформаційних технологій, значною мірою впливає на політичну, економічну, соціокультурну, оборонну та інші складові процесів розвитку суспільства і держави, а інформаційні ресурси в сучасних умовах стають системоутворюючим фактором їхньої життєдіяльності. Однією з основних ознак сучасної державної влади є її інформаційно-інтелектуальний

характер, який виражається в тому, що будь-які процеси організації вимагають інформаційного забезпечення, наявності повних і достовірних відомостей про об'єкт і середовище, у якому він перебуває, інформація забезпечує життєздатність органів державної влади. Інформація - основа нормальної діяльності усіх державних органів, в тому числі і митних. Без інформації неможливо ефективно керувати митною системою, забезпечувати її