Мультидисциплінарний підхід в корекції маніакально-депресивного психозу

  • Просмотров 492
  • Скачиваний 6
  • Размер файла 64
    Кб

КУРСОВА РОБОТА «Мультидисциплінарний підхід в корекції маніакально-депресивного психозу» Зміст Вступ 1. Характеристика неврозів та психозів і їх специфіка проявів у дорослому віці 1.1 Етіологія і патогенез МДП 1.2 Порівняльна характеристика маніакального і депресивного станів при МДП 1.3 Маніакальний синдром і депресивний синдром, їх вплив на особистість 1.4 Невротичні депресії і специфічні депресії у підлітків 2.

Мультидисциплінарний підхід в корекції МДП 2.1 Особливості медичної корекції і діагностики. Трудова експертиза і судово-психіатрична експертиза 2.2 Специфіка психолого-педагогічної корекції 2.3 Терапія світлом підвищеної інтенсивності 2.4 Роль психопрофілактики і психогігієни Висновки Список використаної літератури Вступ Добре психічне здоров‘я – одна з найважливіших умов щасливого довголітнього життя, плодотворної

трудової діяльності і сімейного благополуччя. Здоров‘я кожної окремої людини – це не лише її особиста справа, воно складає загальний рівень здоров‘я народу, що є важливою умовою гармонійного розвитку суспільства. І в свою чергу рівень суспільного розвитку (матеріального, культурного) значною мірою впливає на стан здоров‘я окремих людей і суспільства в цілому. А тому приділяє велику увагу дальшому підвищенню матеріального і

культурного рівня життя людей, зміцненню їх здоров‘я, охороні навколишнього середовища, поліпшення виробничих умов, використанню результатів науково-технічного прогресу на благо людини, забезпеченню гармонійного психічного розвитку підростаючого покоління. Є достатні підстави вважати, що нервові і психічні розлади в сучасному суспільстві, посідають одне з перших місць у загальній захворюваності населення. Наприклад, у

документах Всесвітньої організації охорони здоров‘я неодноразово зазначалося, що у високорозвинених країнах психічні розлади стали основною проблемою, що біля 10% населення земної кулі потребує того чи іншого виду психіатричної допомоги. Сучасна наука має великі можливості в боротьбі з психічними розладами особливо в нашій країні, де досягнення науково-технічної революції використовуються з метою забезпечення сприятливих