Міжнародний маркетинг — страница 9

  • Просмотров 4718
  • Скачиваний 44
  • Размер файла 167
    Кб

завдань. З к.50-х рр. система засобів маркетингу визначається як “маркетингова суміш” (marketing-mix).А з к. 70-х рр. можливі елементи цієї суміші об’єднані в 4 групи (концепція “4Р”),-від початкової букви англійської назви кожного елемента. Головний елемент цієї суміші-товар(product). Тут основними інструментами маркетингової діяльності фірми є його: якість асортимент дизайн властивості торговельна марка упаковка розміри сервіс гарантії

можливості повернення В ідеалі товар має бути унікальним на ринку. Місце(place)-це: насамперед вибір раціональних каналів збуту продукції фірми, транспортна упаковка асортимент розміщення запаси транспортування Просування(promotion)-має на меті створення інформаційного взаємозв’язку фірми зі своїм цільовим ринком. Тут головними інструментами є: стимулювання збуту реклама суспільні відносини пропаганда прямий продаж Ціна(price).

Ціноутворення полягає у підходах і методах визначення: прейскурантних цін знижок термінів платежу умов платежів кредитування покупців В останні роки ця концепція доповнюється ще кількома “Р”: people(люди),personal selling(персональний продаж), paskage(упаковка).Найважливішою складовою маркетингової суміші є люди. З погляду маркетингу їх розділяють на: персонал фірми, роздрібні (оптові) торговці та споживачі (покупці). Сутність та елементи

навколишнього середовища маркетингу. Навколишнє середовище маркетингу –це сукупність факторів та елементів, під впливом яких визначається предмет та об’єкт маркетингу, створюється система його засобів, формується їхня структура. Це сфера, що в ній відбувається маркетингова діяльність суб’єкта господарювання. Некеровані фактори : Фактори зовнішнього середовища: політика законодавство стан ек-ки країни існуючі технології

екологія соц-на відповід-ть культурне середовище сис-ма засобів масової інформації Фактори проміжного середовища: поведінка споживачів повед-ка торгівельних організацій повед-ка конкурентів повед-ка контактної аудиторії банківська система страхування сис-ма маркет-вих досліджень До керованих факторів мар-гу віднос-ся фактори мікросередовища: фактори, що управляються вищим керівництвом (область діяльності,загальні цілі,

роль мар-гу, цого завдання, цілі, ф-ції, роль ін. підпр-цьких ф-цій, корпоративна культура) фактори, які визначаються службою маркет-гу (вибір цільових ринків, цілі маркет-гу, організація мар-гу, структура мар-гу, контроль і керівництво маркет. діяльністю. Чинники зовнішнього середовища маркетингу. Чинники зовнішнього середовища: політика законодавство стан ек-ки країни існуючі технології екологія соц-на відповід-ть культурне