Міжнародний маркетинг — страница 8

  • Просмотров 4770
  • Скачиваний 44
  • Размер файла 167
    Кб

“маркетингова суміш” (marketing-mix).А можливі елементи цієї суміші об’єднані в 4 групи (концепція “4Р”),-від початкової букви англійської назви кожного елемента. Головний елемент цієї суміші-товар(product). Тут основними інструментами маркетингової діяльності фірми є його: якість асортимент дизайн властивості торговельна марка упаковка розміри сервіс гарантії можливості повернення В ідеалі товар має бути унікальним на ринку.

Місце(place)-це: насамперед вибір раціональних каналів збуту продукції фірми, транспортна упаковка асортимент розміщення запаси транспортування Просування(promotion)-має на меті створення інформаційного взаємозв’язку фірми зі своїм цільовим ринком. Тут головними інструментами є: стимулювання збуту реклама суспільні відносини пропаганда прямий продаж Ціна(price). Ціноутворення полягає у підходах і методах визначення:

прейскурантних цін знижок термінів платежу умов платежів кредитування покупців В останні роки ця концепція доповнюється ще кількома “Р”: people(люди),personal selling(персональний продаж), paskage(упаковка).Найважливішою складовою маркетингової суміші є люди. З погляду маркетингу їх розділяють на: персонал фірми, роздрібні (оптові) торговці та споживачі (покупці). Види маркетингу в залежності від попиту. В залежності від попиту розрізняють

маркетинг: Конверсійний- сприяє створенню активного попиту за негативного його значення; Стимулюючий – сприяє створенню і розвитку попиту за нульового значення останнього; Ремаркетинг – запобігає спаданню попиту; Синхромаркетинг – згладжує сезонні коливання попиту; Розвиваючий – перетворює потенційний попит на реальний; Підтримуючий – зберігає баланс між попитом і пропонуванням за наявності повноцінного попиту;

Демаркетинг – стримує небажане у ряді випадків зростання попиту; Тактичний (“короткозорий”) – визначає і реалізує тактику підприємства в умовах невизначеності попиту; Протидіючий – зменшує небажаний з соціально-етичного погляду попит; Індивідуальний – забезпечує попит на унікальні товари. Сутність та принципи соціально-етичного маркетингу Соціально-етичний маркетинг – це ділова активність фірми, предметом якої є не

тільки ринок, а й суспільно- політична діяльність. Його мета – створення, здійснення та контроль за реаліацією соціальних ідей, формування і виховання конкретних норм і правил поведінки в суспільстві. Комплекс маркетингу. Система маркетинг-мікс. Система засобів маркетингу-це сукупність прийомів і методів,конкретний інструментарій, який використовується фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних ринкових