Міжнародний маркетинг — страница 6

  • Просмотров 4773
  • Скачиваний 44
  • Размер файла 167
    Кб

маркетингом; узгодження параметрів характеристик та цін на продукцію з побажаннями і смаками споживачів; планування розподілу та збуту продукції; фізичний розподіл продукції; забезпечення комунікаційних взаємозв’язків зі споживачами, реалізація угод; післяпродажний сервіс, наладка, зворотний зв’язок. Тактичні задачі маркетингу. Основними тактичними задачами можна назвати такі: виявлення існуючих і потенційних побажань

та попиту на товари (послуги) і на цій підставі обгрунтування доцільності їх виробництва чи надання; організація робіт для створення нової продукції, яка позитивно відрізняється своєю якістю, конкурентноспроможністю і зручністю для споживача від таєї, що вже є на ринку, модифікація продукції, її онвлення, узгодження її споживчих якостей з потребами ринку; планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності

фірми; організація й удосконалення системи і методів розподілу і збуту продукції; реалізація марк. політики просування реалізація маркетингової політики цін; здійснення заходів щодо системи маркетингової комунікації; регулювання і спрямування всієї діяльності фірми, включаючи оперативне керівництво виробництвом, транспортуванням, упаковкою, реалізацією продукції, рекламою,сервісом, на досягнення поставленої мети; аналіз

маркетингової діяльності фірми. Основні напрямки класифікації маркетингу. 1.В залежності від орієнтації маркетингової діяльності, маркетинг поділяється на: продуктовий споживчий змішаний 2.В залежності від сфери маркетингової діяльності: маркет. споживчих товарів промислових товарів торговий 3.В залежності від періоду, на який розробляється маркет. політика підприємства: стратегічний тактичний оперативний 4.В зал. від видів

попиту: конверсійний стимулювальний ремаркетинг синхромаркетинг розвивальний демаркетинг тактичний з метою протидії індивідуальний 5.В зал. від об’єктів уваги, кінцевих цілей і засобів їх досягнення: виробничий товарний збутовий ринковий( суто маркетинговий) розвинутий 6.В зал від мети діяльності: комерційний некомерційний 7.В зал від міри координації маркет ф-цій: інтегрований неінтегрований 8.В зал. від видів прод-ї: товарів

послуг 9.В зал від рівня діяль-сті: макромаркетинг мікромаркетинг 10.В зал. від міри диференціації марк. д-сті: глобальний диференційований Ринкова частка фірми як основний показник ефективності її маркетингової діяльності. Фірма на власний розсуд може зберегти чи збільшити свою частку ринку. Частка ринку – показник доходу конкретної фірми стосовно загального доходу всіх фірм галузі від продажу. Частка ринку – це