Міжнародний маркетинг — страница 5

  • Просмотров 4704
  • Скачиваний 43
  • Размер файла 167
    Кб

функції орієнтовані на їх внутрішні потреби і проблеми, маркетинг орієнтований зовнішньо на споживачів, перспективи, конкурентів і розширення сфери діяльності. Принципи маркетингу. Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфічний спосіб господарювання в умовах ринкових відносин грунтується на певних принципах: вільний вибір мети і стратегії функціонування і розвитку, концентрація всіх зусиль на вирішальних

напрямках діяльності; відкритість до споживача, його побажань і потреб; спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності, а також на довготривалу перспективу розвитку фірми; комплексний підхід до вирішення проблем, який передбачає визначення цілі відповідно до ресурсів і можливостей фірми; оптимальне використання в упрвлінні централізованих і децентралізованих засад, тобто постійний пошук і реалізація

резервів, підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності через залучення до творчої роботи всіх прцівників фірми; активна політика, яка полягає в наступальній стратегії розвитку фірми щодо нововведень, виробництва і ринку, випереджання конкурентів; науковий підхід до вирішення маркетингових проблем; гнучкість у досягненні поставленої мети через швидке пристосування до зміни умов навколишнього середовища;

вартісність; наявність відповідної інфраструктури та фахівців. Цілі маркетингу. Цілі маркет-гу: (основна)сприяти в-ву того, що споживається, а не продажу того, що виробляється обоюдна вигода виробника і споживача досягнення найкращих ек. Результатів Загальними цілями М. є: 1) досягнення максимально можливого високого споживання, що створює умо-ви для максимального зростання вир-ва, зайнятості, багатства; 2) досягнення

максимальної споживчої задоволеності; 3) надання найширшого вибору, гранич-ної можливої різноманітності товарів; 4) максимальне підвищення якості життя (якість, кількість асортименту, доступ-ність і вартість товарів; якість фізичного сережовища; якість культурного життя); 5) взаємна вигода споживача і вироб-ка Стратегічні задачі маркетингу. Відповідно до принципів маркетинг виконує ряд стратегічних, тактичних і оперативних

завдань. Найважливіші стратегічні задачі маркетингу: Визначення стратегії поведінки фірми на ринку Встановлення і освоєння цільових ринків Створення власних товарів Створення комунікаційних і збутових систем Розробка маркет. програм Формування побажань споживачів. Сутність та види основних функцій маркетингу. Згідно із завданнями ,основними функціями маркетингу є: Комплексне вивчення ринку і проблем, пов’язаних із