Міжнародний маркетинг — страница 4

  • Просмотров 4764
  • Скачиваний 44
  • Размер файла 167
    Кб

маркет-гу: (основна)-сприяти в-ву того,що споживається, а не продажу того, що виробляється обоюдна вигода виробника і споживача досягнення найкращих ек. результатів. Тенденції розвитку сучасного маркетингу. Збільшення інвестицій в розвиток маркетингової діяльності розвиток маркет. інфраструктури техніч. вдосконалення маркет. діяльності підвищення ролі підприємницької культури і культури маркетингу зміни цільової

орієнтації опанування мар-гу в нових галузях. Сутність та види попиту в маркетингу. Попит-це побажання споживача з урахуванням його реальної купівельної спроможності. По суті, саме з цим поняттям повсякденно має справу підприємець, розв’язуючи тактичні і оперативні маркетингові завдання. Існують такі види попиту: Негативний –покупець може,але не хоче купувати даний товар,оскільки ставиться до нього негативно.

Нульовий-покупець може купити, але не купує товар, оскільки ставиться до нього байдуже, або взагалі не знає про його існування. Спадний-обсяги закупівель товару безперервно зменшуються. Непостійний(сезонний,нерегулярний)-обсяги закупівель товару коливаються протягом року. Латентний-попит,який може з’явитися в перспективі;існує у вигляді запитів або окремих покупок. Повний(повноцінний)-досить високий з погляду комерційних

вигод продавця; Надлишковий(ажіотажний)-досить високий, але внаслідок штучно створених обставин Оманливий-повноцінний протягом короткого часу,але такий, що не має перспектив у майбутньому; Небажаний(нераціональний)-високий попит на товари ,не бажані з погляду етичних норм,або соціальних стсндартів суспільства; Повсякденний(перманентний)-сталі обсяги продажу за короткі проміжки часу(день, тиждень); Особливий(на унікальні

товари) Інфляційний-на товари, які купуються з метою збереження вартості грошових заощаджень від інфляційного знецінення. Сутність сучасного маркетингу. Маркетинг-це процес вивчення і формування споживчих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів (Ф.Котлер,1990) Інакше кажучи, маркетинг-це аналіз, планування,реалізація

та контроль за втіленням “суміші”маркетингових рішень стосовно продуктк фірми, його ціни, системи просування та розподілу, а також надій і сподівань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей та завдань,що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ринок. Маркетинг орієнтується на “створення” забезпечених споживачів як ключ до прибутку і досягнення переваги в конкурентній боротьбі. В той час як інші підрозділи та