Міжнародний маркетинг — страница 3

  • Просмотров 4733
  • Скачиваний 44
  • Размер файла 167
    Кб

задоволення в якості основи для досягнення цілей організаціі. Реальні і потенційні потреби покупців Потенційні можливості ринку Ресурси виробництва. Програма маркетинг Просування товарів і послуг на ринку 5. Покупець Концепція вдосконалення виробництва. Ця концепція передбачає, що покупець буде надавати переваги широкодоступній продукції з низькими цінами. Тому підприємство повинно сконцентрувати свої зусилля на

вдосконаленні вир-ва та підвищенні ефективності системи розподілу. Дослідження можливостей виробництва Випуск продукції Просування продукції на ринок Продаж на ринку по низьких цінах. Концепція вдосконалення товару. Ця концепція передбачає, що покупець надає перевагу кращій якості, експлуатаційним властивостям,тому під-во повинно сконцентрувати увагу на покращенні якості даного товару. Дослідження можливостей поліпшення

якості Виробництво товарів Просування товарів Продаж товарів на ринку по прийнятних цінах Концепція збуту. Ця концепція передбачає, що покупці будуть купувати товари в достатній кількості у тому випадку, якщо постійно додавати зусиль для просування товарів на ринку і стимулювати їх продаж. Дослідження ринку Виробництво товарів Стимулювання продажу товарів на ринку Збільшення об’ємів продажу товарів на ринку. Концепція

соціально-етичного маркетингу. В останній час з’явилась концепція соціально-етичного маркетингу. Вона передбачає встановлення потреб покупців і їх задоволення з більшою ефективністю ніж конкуренти з урахуванням інтересів зростання добробуту всіх членів суспільства, ціль фірми в таких випадках – забезпечення добробуту споживача і суспільства в цілому. Особливості та цілі сучасного маркетингу. Маркетинг-це процес вивчення

і формування споживчих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів (Ф.Котлер,1990) Інакше кажучи, маркетинг-це аналіз, планування,реалізація та контроль за втіленням “суміші”маркетингових рішень стосовно продуктк фірми, його ціни, системи просування та розподілу, а також надій і сподівань фірми, тобто це ключ до

досягнення цілей та завдань,що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ринок. Маркетинг орієнтується на “створення” забезпечених споживачів як ключ до прибутку і досягнення переваги в конкурентній боротьбі. В той час як інші підрозділи та функції орієнтовані на їх внутрішні потреби і проблеми, маркетинг орієнтований зовнішньо на споживачів, перспективи, конкурентів і розширення сфери діяльності. Цілі