Міжнародний маркетинг — страница 11

  • Просмотров 5018
  • Скачиваний 44
  • Размер файла 167
    Кб

товари, його прогнозування Сегментація ринку збуту фірми Забезпечення відповідності якісних хар-ристик товару попиту споживачів Розробка концепції життєвого циклу товарів Визначення конкурентоспроможності товарів, її підвищення Управління товарним асортиментом Зняття з в-ва застарілих виробів Управління товарною масою і упаковкою. Рівні товару в маркетингу 3 рівні товару: Товар за задумом ( він включає поставки і

кредитуввання , монтаж, гарантію, післяпродажне обслуговування) Товар у реальному втіленні ( якість, марочна назва, упаковка, властивості, зовнішнє оформлення) Товар з підкріпленням (додаткові послуги і привілеї для споживача, які створюються на основі товару за задумом і товару у реальному втіленні (гарантії, безоплатні уроки користування апаратурою, рекомендації по швидкому усуненню невиправностей і телефонним номером )

Специфіка товару в маркетингу. Товар- це все те, що може задовільнити нужду або потребу і пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання або споживання. З погляду мар-гу товар – це сукупність матеріальних і нематеріальних хар-тик і властивостей, які пропонуються споживачу для задоволення його потреб, вирішення його проблем. Клас-ція товару: За часом викор-ня товари короткотермінового використання

товари тривалого використання, послуги В залежності від типу споживача т-ри широк. спож-ня т-ри пром. признач-ня споживчі товари За темпами зростання ринкового попиту впров-ся на ринок вперше т-ри, на які попит підвищується високо рентабельні товари т-ри, попит на які зменшується. Індекси конкурентоспроможності товару: сутність та методика розрахунку. Успіх товару на ринку визначається його конкурентоспроможністю. Конкур-сть

т-ру – це його здатність бути вибраним конкретним споживачем з інших груп аналогічних товарів, які пропонуються ринку конкурентами. При визначенні конкур-сті треба зважати на те, що споживач завжди намагається отримати макс. споживчий ефект із розрах-ку на 1-цю його витрат, тому умовою конкур-сті товару (К) є максимізація питомого споживчого ефекту: К=споживчий(корисний) ефект/ ціна споживання мах Оцінка конкур-сті за техніч.

показниками: Одиничний параметричний індекс: qi=Рi/Р100 , де Рі – і-й параметр реального вибору; Р100 – аналогічний параметр гіпотетичного виробу, який задовольняє потреби споживача на 100%. Ек. зміст одиничного індексу конкур-сті в тому, що він показує, на ск-ки даний показник товару відстає від оптимального значення. Групові параметричний індекси за технічними (Іг.т.) та економічними (Іг.е.) показниками продукції Іг = де п - к-ть