Міжнародний маркетинг

  • Просмотров 4576
  • Скачиваний 42
  • Размер файла 167
    Кб

“МАРКЕТИНГ” Єдність та відмінність категорій “попит” і “потреба” Потреба-це нужда,яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного укладу і особистості індивіду. (нужда-це відчуття нестачі чогось) Піраміда потреб Маслоу: Вторинні потреби Потреба в самореалізації (самовиражені ) Потреби в суспільному визнанні й отриманні належного соціального статусу Потреби в контактах Первинні потреби Потреби в безпеці й

захищеності Фізіологічні потреби Попит-платоспроможна потреба. Види попиту: Негативний Нульовий-відсутність попиту Зменшуючийся Непостійний(сезонний,нерегулярний) Скритий(латентний)-попит,який може з’явитися в перспективі Повний(повноцінний) Надлишковий(ажіотажний) Оманливий(50млн.телевізорів) Нераціональний(всі курять,але це шкідливо) Повсякденний Особливий(на унікальні товари) Інфляційний(на товари,які не знецінюються)

Сутність та сучасні визначення поняття "маркетинг". Маркетинг-(від англ.market-ринок,торгівля,продаж,комерційна діяльність;за іншою версією,-від market getting- завоювання ринку)виник на початку ХХ ст. у США. Існує багато визначень поняття “маркетинг”.Ітак,деякі з них: Маркетинг-це система взаємопов’язаних дій щодо планування та втілееня в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки

обміну,котрий задовольняє потреби. Маркетинг-це процес вивчення і формування споживчих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів (Ф.Котлер,1990) Інакше кажучи, маркетинг-це аналіз, планування,реалізація та контроль за втіленням “суміші”маркетингових рішень стосовно продуктк фірми, його ціни, системи просування та

розподілу, а також надій і сподівань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей та завдань,що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ринок. Об”єкти та суб'єкти маркетингу. Об’єкти маркетингу: 1) Споживачі (цільові покупці) – вони є головним об’єктом м. 2) Конкуренти; 3) Маркетингові посередники. Суб’єкти маркетингу-це підприємства,організації чи окремі особи ,між якими існують маркетингові зв’язки. Суб’єктами ринку