Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

  • Просмотров 723
  • Скачиваний 15
  • Размер файла 64
    Кб

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА НОГА Інна Володимирівна УДК 577.3 МЕХАНІЗМ ДІЇ ВИСОКОГО ТИСКУ і ТЕМПЕРАТУРИ НА ДЕЯКІ МІКРООРГАНІЗМИ та ВІТАМІНИ 03.00.02 - біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків - 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник

доктор фізико-математичних наук, професор Беспалова Світлана Володимирівна, Донецький національний університет, декан біологічного факультету, завідувач кафедри біофізики. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Прилуцький Юрій Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізики функціональних матеріалів, доктор біологічних наук, професор Гордієнко Євген

Олександрович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри біологічної і медичної фізики. Захист відбудеться “_11”__червня__2008 року о _15___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.13 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-4. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4. Автореферат розіслано “_6__”__травня_____2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.В. Гаташ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В останні роки дедалі більшу актуальність набуває проблема стерилізації продуктів харчування надвисоким тиском (100-800МПа), що обумовлено екологічною чистотою та малою енергоємністю даного методу.

Перспективність цього способу обробки обумовлена тим, що при підвищенні тиску досягається асептичний ефект, а також у значній мірі прискорюються процеси, що ведуть до утворення якісно нових продуктів зі збереженням всіх живильних властивостей. Ця новітня технологія активно упроваджується в виробництво в ряді високорозвинених країн (Японія, Франція, Іспанія, США). З іншого боку, останнім часом високий тиск використовується