Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки

  • Просмотров 4778
  • Скачиваний 158
  • Размер файла 117
    Кб

Київський національний економічний університет На правах рукопису Безматерних Віктор Григорович УДК 331.101.3 МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Спеціальність 08.01.01 – політична економія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Бєляєв Олександр Олександрович Київ –2000р. ЗМІСТ TOC \o "1-3"

ВСТУП.............................................................................................................................................. PAGEREF _Toc465575592 \h 3 РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ............. PAGEREF _Toc465575593 \h 9 1.1. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ................................ PAGEREF _Toc465575594 \h 10 1.2. ОБ’ЄКТИВНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ.............................................................. PAGEREF _Toc465575595 \h 35 1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ......................................................................... PAGEREF _Toc465575596 \h

51 РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ............................................................... PAGEREF _Toc465575598 \h 72 2.1. СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ФОРМИ ПОДОЛАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ.......................................................................................................... PAGEREF _Toc465575599 \h 74 2.2. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗМІНИ СПІВВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ФОРМ ДОХОДУ............................................... PAGEREF _Toc465575600 \h 92 2.3. РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ

ДЕМОКРАТІЇ ЯК НАЙВАЖЛИВІША УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ................................................................. PAGEREF _Toc465575601 \h 107 ВИСНОВКИ................................................................................................................................ PAGEREF _Toc465575602 \h 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................................. PAGEREF _Toc465575603 \h 115 ВСТУП Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни

відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації трудової діяльності в Україні ускладнений багатьма обставинами. Серед них найперше треба виокремити надзвичайно гостру кризу української економіки, що охопила всю систему економічних відносин. У даний час спостерігається значне зниження усіх макроекономічних показників.