Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

  • Просмотров 1578
  • Скачиваний 304
  • Размер файла 23
    Кб

Міністерство освіти України Українська Фінансово-банківська школа залікова робота Студента : Вертелецького Дениса Борисовича Група : 2 Предмет : Банківський маркетинг Тема : « Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями » Викладач: Нікітін А.В., доцент. КИЇВ УФБШ 1998 В наслідок фінансової кризи відділи комерційних банків які займалися торгівлею цінними паперами фактично залишилися без роботи через те ,

що ані операції з ОВДП ані з корпоративними цінними паперами не можуть забезпечити відповідного рівня прибутку через надто низький попит. Отже перед керівництвом банків постала задача переорієнтувати відділи цінних паперів на новий сегмент ринку який би забезпечив стабільні доходи банку. Єдиними цінними паперами обсяг операцій з якими залишається на достатньо високому рівні залишаються боргові зобов’язання. Якщо

пов’язати діяльність з векселями то необхідно вирішити наступні питання : 1.      Емітент 2.      Якщо підприємства, то якої галузі. 3.      Які саме операції з векселями ( спекулятивні чи посередницькі ) Для того щоб дати відповідь на ці питання проведемо дослідження ринку векселів. Основою для дослідження будуть взяті дані по операціям з борговими зобов’язаннями на площадці Інформаційно –

аналітичного центру “911” , що публікуються у щотижневому журналі “ Фондовий ринок України”. Часовий лаг на якому буде проведено дослідження з 1.10.98 року по 1.12.98 року. Незначний проміжок пояснюється тим , що даний ринок лише формується і навіть якщо взяти більший лаг ми не отримаємо значних відмінностей. Як можна побачити з Таблиці 1 та Малюнка 1 ціни на векселі основних емітентів коливаються в дуже незначних проміжках. Цей факт в

поєднанні з тим , що в основному співвідношення попиту і пропозиції на ринку векселів становить 1 : 8 (з незначними відхиленнями) дає змогу зробити висновки , що проводити спекулятивні операції з векселями недоцільно через незначні прибутки при значних витратах на прогнозування та ін. Також не на користь спекулятивних операцій свідчить бажання більшості банків зменшити рівень ризику по всіх своїх операціях. Отже залишаються