Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

  • Просмотров 3407
  • Скачиваний 242
  • Размер файла 39
    Кб

Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС. Вступ Глава 1 Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки: 1) Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця; 2) Затримання та його місце у системі заходів обмеження волі; Глава 2 Кримінально-правова характеристика інституту затримання злочинця: 1) Поняття і ознаки особи

підлягаючої затриманню; 2) Приводи та підстави затримання злочинця; 3) умови правомірності затримання злочинця; Глава 3 Кримінально-правові наслідки застосування заходів необхідності затримання злочинця: 1) Підстави і умови правомірності заподіяння шкоди злочинцю при затриманні; Заключення. Список використаної літератури. Додатки. Вступ Найголовнішаа цінність у нашому сучасному суспільстві – людина, її честь, гідність,

свобода і недоторканість[1]. Недоторканість особи охороняється державою, її Конституцією, законами і іншими нормативно-правовими актами. В Законі україни « Про міліцію» говориться, що правоохоронні органи повинні забезпечити захист «законних інтересів громадян». За останній час, передані гласності випадки грубого порушення законності у діяльності правоохоронних органів, що пов’язані з недодержанням принципу презумпції

невинуватості, порушеннями прав підозрюваного і обвинуваченого на захист, незаконними арештами, змушеними зізнаннями і т.і. Проблема недоторканості особи стала особливо актуальною у наш час, час економічної і політичної нестабільності, величезного зростання злочинності, і прикувала до себе увагу не тільки юристів, але і простих громадян. Сьогодні ми стоємо на шляху становлення і розвитку правової держави. На наших очах і при

нашій безпосередній участі створюються нові закони, міняється законодавча база, що повинна відображати у собі не тільки основи правової держави, але і знаходитися у тісній гармонії з нормами міжнародного права, відповідати його вимозі. Певно, що «стрижень» нашої держави – взаємовідносини держави та особи, забезпечення її свобод. Необхідно пам'ятати, що правову державу можна назвати такою, коли в ній чітко виражені і