Ковшовые конвейеры (Ковшові елеватори)

  • Просмотров 3015
  • Скачиваний 465
  • Размер файла 240
    Кб

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет будівництва і архітектури                   ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ   з історії інжинерної діяльності на тему: Ковшові елеватори       Студента 1 курсу Факультету автоматизації будівельного виробництва Гр. БМО-12 Малюшицького Д.А. Зміст TOC \o "1-3" 1. Класифікація........................................................................................... PAGEREF _Toc517490274 \h 2 2.

Будова елеваторів................................................................................... PAGEREF _Toc517490275 \h 2 3. Елементи ковшових елеваторів.............................................................. PAGEREF _Toc517490276 \h 5 Глибокі........................................................................................................ PAGEREF _Toc517490277 \h 7 4. Визначення продуктивності і потужності привода ковшових елеваторів PAGEREF _Toc517490278 \h 10 5. Розвантаження ковшів елеваторів........................................................ PAGEREF _Toc517490279 \h 11 6. Список викорастинної

літератури....................................................... PAGEREF _Toc517490280 \h 14 КОВШОВІ ЕЛЕВАТОРИ 1. Класифікація У ковшових конвеєрах матеріал переміщується в окремих судинах -ковшах, закріплених на тяговому елементі конвеєрної гумовотканинної стрічки чи на ланцюгах. Ковшові конвеєри розділяють на ковшові елеватори, що переміщують матеріал у вертикальному чи круто похилому напрямку, і конвеєри, що переміщують матеріал по просторовій кільцевій

трасі. У будівництві застосовують тільки ковшові елеватори, що є, власне кажучи, підйомниками, що переміщують матеріал у ковшах безупинним потоком. 2. Будова елеваторів Мал.1 а – стрічкового з розставленими ковшами; б – двохланцюгового з розставленими ковшами; в – одноланцюгового з зімкнутими ковшами; г – похилого з зімкнутими ковшами в кожусі; д – відкритого похилого з зімкнутими ковшами. Ковшовий елеватор має нескінченний

замкнутий тяговий елемент 2 (мал. 1, a), на якому з рівними інтервалами закріплені ковші 1. Тяговим елементом є стрічки (мал. 1, а), чи один або два ланцюги (мал. 1, б, в). Стрічка обгинає приводний 3 і натяжний 4 барабани, закріплені у верхній і нижній частинах елеватора. Ланцюг обгинає закріплені в цих же місцях зірочки. У прольоті, між крайніми точками, тяговий елемент у вертикальних елеваторах невеликої висоти опор не має. У похилому і