Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух

  • Просмотров 2719
  • Скачиваний 55
  • Размер файла 32
    Кб

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 25 Тема заняття: Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух Мета заняття: Дидактична Навчити адекватно сприймаюти основну думку, особливості побудови і мовного оформлення; користуватися різними видами аудіювання; видами запису почутої інформації (докладним записом, тезами, конспектом, докладним і коротким планами); оцінювати почуте, висловлює власну думку; складає анотацію

на прочитане; оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення; редагує написане з урахуванням вимог до культури мовлення. Виховна - Виховувати грамотну особистість Розвиваюча - розвивати зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки, здібності до самовираження, самомоніторингу, самопрезентації Вид

заняття: Практичне заняття Форма проведення заняття: Робота з конспектом Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти Література: Обов’язкова: Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997. Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994. Додаткова: Збірник диктантів.-Д.,1999. Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998. Орфографічний словник української мови. - К., 1999. Технічні

засоби навчання комп’ютер ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Організаційний момент 1.1 Привітання студентів. Перекличка. 1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів. 2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття 3. Мотивація навчання Необхідність уміння працювати з підручником та додатковою літературою 4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого) 5. Коментар відповідей та робіт студентів 6. Вивчення

та повторення матеріалу: У навчальній діяльності дуже часто вдаються до поєднання різних видів мовленнєвої діяльності — аудіювання – письмо (учень одночасно слухає'сприймає та записує: план лекції, диктант тощо), - читання – письмо (учень одночасно читає та записує: план тексту, реферат тощо). Записи не тільки зберігають сприйнятий матеріал, а й допомагають його осмислити та засвоїти. З навчальною метою застосовують такі види