Класифікація туристичних карт

  • Просмотров 312
  • Скачиваний 14
  • Размер файла 85
    Кб

Реферат на тему Класифікація туристичних карт План 1. Класифікація туристичних карт 2. Зміст легенди туристичної карти. Спеціальні умовні позначення та їх використання на туристичній карті Література 1. Класифікація туристичних карт У наш час існує величезна кількість найрізноманітніших карт. За особливостями, характерними для окремих видів карт, та для полегшення обробки і пошуку картографічної інформації географічні

карти групують за:- масштабом (мірилом);- охопленням території;- змістом;- призначенням.За змістом географічні карти поділяють на:- загальногеографічні;- тематичні.Тематичні карти поділяють на:- карти природних явищ (геологічні, геоморфологічні, кліматичні, метеорологічні, ґрунтів, рослинності тощо);- карти суспільних явищ (економічні, історичні, обслуговування, туристичні та ін.);- проміжні теми (агрокліматичні

тощо).Загальногеографічні карти за масштабом поділяють на:- великомасштабні (топографічні): 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000;- середньомасштабні (оглядово-топографічні): від 1:200 000 до 1:1 000 000;- дрібномасштабні (оглядові): масштаб менше 1:1 000 000.Топографічні карти відзначаються найбільшою точністю зображення. Вони призначені для детального вивчення невеликої за площею місцевості. Цей клас карт є найуживанішим у

туристично-краєзнавчих дослідженнях, туристичних походах, мандрівках та екскурсіях.Оглядово-топографічні карти характеризуються дещо меншою точністю і докладністю у передачі характеру місцевості, ніж топографічні. Використовують їх для практичного розгляду господарських завдань, для організації туристичної справи (туроперейтингу, проектування багатоденних туристичних маршрутів).Оглядові карти охоплюють значні частини

поверхні Землі, держави, материки, півкулі та земну кулю в цілому. Зображення на них суттєво зменшене й узагальнене.За охопленням території виділяють:- карти світу, півкуль, карти світового океану і суходолу;- карти материків, частин світу;- карти реґіонів;- карти окремих країн;- карти окремих районів, частин країн тощо.Поряд із видами карт, тобто їх групуванням за тематикою, потрібно розрізняти і типи карт: за широтою теми,