Картографічний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку

  • Просмотров 1984
  • Скачиваний 24
  • Размер файла 53
    Кб

Курсова робота з документознавства Картографічний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАРТОГРАФУВАННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОГРАФІЇ 1.1 Виникнення та еволюція карт 1.2 Становлення картографії як галузі наукових знань РОЗДІЛ ІІ. КАРТА В СИСТЕМІ ЗНАНЬ ПРО ДОКУМЕНТ 2.1 Специфіка карт як документів 2.2 Класифікація картографічних документів 2.3 Нові інформаційні

технології та перспективи розвитку картографічних документів (електронні карти) ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Картографічні документи відіграють вагому роль у житті кожної людини. Кожен у своєму житті хоча б раз користувався географічними картами, атласами або іншими картографічними документами. Картографування місцевості виникло раніше за писемність, що свідчить про надзвичайну важливість картографічних документів

та необхідність їх створення. Це й зумовило актуальність дослідження обраної теми. Картографування розвивалося поступово, однак певними періодами. Так, після значного розквіту картографування за часів Птолемея створення карт занепадає. На сучасному етапі з бурхливим розвитком цифрових технологій постає необхідність створення інформаційних картографічних систем. Метою даної роботи є аналіз сучасного стану картографування

у порівнянні з розвитком картографування від самого початку виникнення такого виду діяльності. Розв’язання мети передбачає вирішення ряду завдань: дослідити історичний розвиток картографування; вивчити особливості картографування України від найдавніших часів до сьогодення; подати класифікацію картографічних документів; визначити переваги інформаційних технологій у створенні картографічних документів, окреслити

перспективи розвитку цифрових карт. Предметом нашого дослідження стала сукупність картографічних документів. Безпосередньо ж об’єктом дослідження стало картографування як наука із системою картографічних документів. У процесі роботи над обраною темою ми користувалися такими методами дослідження: - описовий метод - метод аналізу - порівняльний метод. Теоретичною основою даного дослідження послужили наукові праці таких